شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان

مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان شادگان
مدرسه کاردانش اشرف زین اوقلی
کاردانش اشرف زین اوقلی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان الوار گرمسیری
مدرسه بی بی گل زاده دباغ
بی بی گل زاده دباغ
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه توسعه
توسعه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش ام البنین
کاردانش ام البنین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه خاتم
خاتم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش علوم
کاردانش علوم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش نرجس 1
کاردانش نرجس 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان اندیمشک
مدرسه کاردانش فردوس
کاردانش فردوس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان مسجد سلیمان
مدرسه کاردانش علم و صنعت
کاردانش علم و صنعت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان شوش
مدرسه کاردانش حدید
کاردانش حدید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه شهدای شهرک انقلاب
شهدای شهرک انقلاب
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کار دانش رسول اکرم (ص)
کار دانش رسول اکرم (ص)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان خرمشهر
مدرسه کاردانش کاوش 1
کاردانش کاوش 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش مولوی
کاردانش مولوی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش امیرکبیر 1
کاردانش امیرکبیر 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان اندیمشک
مدرسه کاردانش دکتر مولوی
کاردانش دکتر مولوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان الوار گرمسیری
مدرسه کاردانش مرضیه
کاردانش مرضیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دهدز
مدرسه کاردانش شهید داورپناه
کاردانش شهید داورپناه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان صیدون
مدرسه کاردانش وليعصر (عج)
کاردانش وليعصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان عشایری
مدرسه کاردانش ایثارگران
کاردانش ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان شوش
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان رامهرمز
مدرسه کاردانش بهشتی
کاردانش بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش مطهره
کاردانش مطهره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دزفول
مدرسه کاردانش هدف
کاردانش هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان بندر ماهشهر
مدرسه کاردانش عترت
کاردانش عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ایذه
مدرسه کاردانش شهید دژ آهنگ
کاردانش شهید دژ آهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ایذه
مدرسه کاردانش ملت
کاردانش ملت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش معرفت
کاردانش معرفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش محمدیان
کاردانش محمدیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش فردوسی
کاردانش فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش علوی
کاردانش علوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش صدف
کاردانش صدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش سمانه
کاردانش سمانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ساره 2
کاردانش ساره 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش دانش پژوه
کاردانش دانش پژوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش آیت
کاردانش آیت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش آگاه
کاردانش آگاه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ابوالفضل
کاردانش ابوالفضل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش علوی 2
کاردانش علوی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش فاطمه آرهاشم 1
کاردانش فاطمه آرهاشم 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان آبادان
مدرسه کاردانش دماوند
کاردانش دماوند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان آبادان
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان آبادان
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان هندیجان
مدرسه کاردانش آيت اله خامنه ای
کاردانش آيت اله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان هندیجان
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان مسجد سلیمان
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان مسجد سلیمان
مدرسه کاردانش علم و صنعت
کاردانش علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان مسجد سلیمان
مدرسه کاردانش مسعود
کاردانش مسعود
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان مسجد سلیمان
مدرسه کاردانش میعاد
کاردانش میعاد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه فارابی
فارابی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان رامهرمز
مدرسه علم و ايمان
علم و ايمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 4
مدرسه فنی بیت المقدس
فنی بیت المقدس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 1
مدرسه فنی آزادگان
فنی آزادگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان دشت آزادگان
مدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان دزفول
مدرسه حنطوش زاده
حنطوش زاده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان دزفول
مدرسه فنی و حرفه ای خوارزمی
فنی و حرفه ای خوارزمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان خرمشهر
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه 13 آبان
13 آبان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ایذه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.