جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان شمالی

مدرسه کاردانش عفاف
کاردانش عفاف
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهید چمران 2
کاردانش شهید چمران 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش سیرجانیان
کاردانش سیرجانیان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش بنت الهدی 1
کاردانش بنت الهدی 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش هدی
کاردانش هدی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش فاطمه الزهرا
کاردانش فاطمه الزهرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش مهندس محمد مظاهری
کاردانش مهندس محمد مظاهری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش بصیرت
کاردانش بصیرت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش خلیج فارس
کاردانش خلیج فارس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهید هاشمی نژاد
کاردانش شهید هاشمی نژاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه کاردانش البرز
کاردانش البرز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش آسیه
کاردانش آسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه کاردانش هفتم تیر
کاردانش هفتم تیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش نسیم
کاردانش نسیم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش بصیرت
کاردانش بصیرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش تربیت
کاردانش تربیت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش پویا
کاردانش پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش محب الرضا
کاردانش محب الرضا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش مهرگان
کاردانش مهرگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش مهدیه
کاردانش مهدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش ثارالله
کاردانش ثارالله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش مهر رضا
کاردانش مهر رضا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش خاتم
کاردانش خاتم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش سوره
کاردانش سوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهید عفتی
کاردانش شهید عفتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش نگاره
کاردانش نگاره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش معراج ارکان
کاردانش معراج ارکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهداء اردکان
کاردانش شهداء اردکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش خیام چناران
کاردانش خیام چناران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهدای نوده
کاردانش شهدای نوده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش حضرت فاطمه (س)
کاردانش حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهدای نصیری
کاردانش شهدای نصیری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهید حامی
کاردانش شهید حامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش مهارت
کاردانش مهارت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش سالوک
کاردانش سالوک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش شهید شهریاری
کاردانش شهید شهریاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش ام سلمه
کاردانش ام سلمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش عالمیه
کاردانش عالمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش پویندگان دانش پرواز
کاردانش پویندگان دانش پرواز
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش علامه جعفری
کاردانش علامه جعفری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش امام صادق (ع)
کاردانش امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بجنورد
مدرسه کاردانش قائم
کاردانش قائم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه کاردانش زکیه
کاردانش زکیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی بام وصفی آباد
مدرسه کاردانش شهید هاشمی نژاد
کاردانش شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش آینده سازان
کاردانش آینده سازان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش فردوسی
کاردانش فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش شکیبا
کاردانش شکیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش رضوان
کاردانش رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش فرهنگ
کاردانش فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش حضرت مهدی (عج)
کاردانش حضرت مهدی (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش پویندگان
کاردانش پویندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش راهیان نور
کاردانش راهیان نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش عاطفه
کاردانش عاطفه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه کاردانش ابوریحان بیرونی
کاردانش ابوریحان بیرونی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی اسفراین
مدرسه حرفه‌ای عارف بجنوردی
حرفه‌ای عارف بجنوردی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
مدرسه فنی رشد
فنی رشد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
مدرسه ارمغان دانش
ارمغان دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی جاجرم
مدرسه حرفه‌ای محمودیه 20
حرفه‌ای محمودیه 20
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی بجنورد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان شمالی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان شمالی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان شمالی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان شمالی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.