سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان جنوبی

مدرسه کاردانش علم و تقوی
کاردانش علم و تقوی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه کاردانش حضرت رقیه (س)
کاردانش حضرت رقیه (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه کاردانش آیت الله خامنه ای
کاردانش آیت الله خامنه ای
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی طبس
مدرسه کاردانش آسیه
کاردانش آسیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی طبس
مدرسه کاردانش شهید صبوری
کاردانش شهید صبوری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی فردوس
مدرسه طلوع امید
طلوع امید
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش اسماء
کاردانش اسماء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش زکیه
کاردانش زکیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش سپاس
کاردانش سپاس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش شهید کاوه
کاردانش شهید کاوه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش عترت
کاردانش عترت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش عقیله بنی هاشم
کاردانش عقیله بنی هاشم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش قدسیه اسفدن
کاردانش قدسیه اسفدن
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش فاطمه الزهراء
کاردانش فاطمه الزهراء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش کار و اندیشه نوغاب
کاردانش کار و اندیشه نوغاب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش محمود فقیهی
کاردانش محمود فقیهی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش شهید صاعدی
کاردانش شهید صاعدی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سرایان
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی خوسف
مدرسه کاردانش حجاب خور
کاردانش حجاب خور
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی خوسف
مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش عارفه
کاردانش عارفه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش قدس
کاردانش قدس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه کاردانش آمنه مود
کاردانش آمنه مود
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کاردانش الزهراء
کاردانش الزهراء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کاردانش شهیده سهام خیام
کاردانش شهیده سهام خیام
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش مهموئی
کاردانش مهموئی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش الزهرا (س)
کاردانش الزهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش انقلاب اسلامی
کاردانش انقلاب اسلامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه کاردانش شهید مرادی
کاردانش شهید مرادی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی دستگردان
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه کاردانش شهید چمران شاهرخت
کاردانش شهید چمران شاهرخت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه کاردانش روزبه جوان
کاردانش روزبه جوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی طبس
مدرسه کاردانش شهید فاضل
کاردانش شهید فاضل
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی طبس
مدرسه کاردانش شهید بهشتی
کاردانش شهید بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی طبس
مدرسه کاردانش شهید مطهری
کاردانش شهید مطهری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی طبس
مدرسه کاردانش دارالفنون نوبری
کاردانش دارالفنون نوبری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی فردوس
مدرسه کاردانش شهید عدل
کاردانش شهید عدل
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی فردوس
مدرسه کاردانش برکت
کاردانش برکت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش شهید برونسی آرین شهر
کاردانش شهید برونسی آرین شهر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش علامه طباطبایی اسفدن
کاردانش علامه طباطبایی اسفدن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش مبتکران
کاردانش مبتکران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش آیت الله خامنه‌ای
کاردانش آیت الله خامنه‌ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش فناوران
کاردانش فناوران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی قائنات
مدرسه کاردانش شهید شهریاری
کاردانش شهید شهریاری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش کارآفرین
کاردانش کارآفرین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش شهید مدرس قهستان
کاردانش شهید مدرس قهستان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش امام رضا (ع) سه قلعه
کاردانش امام رضا (ع) سه قلعه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سرایان
مدرسه کاردانش شهید خزاعی آیسک
کاردانش شهید خزاعی آیسک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سرایان
مدرسه کاردانش شهید بهشتی
کاردانش شهید بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سرایان
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی خوسف
مدرسه دارالفنون
دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش شهید منفرد
کاردانش شهید منفرد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه کاردانش استاد بدیع الزمان فروزانفر
کاردانش استاد بدیع الزمان فروزانفر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بشرویه
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کاردانش سید پیام یعقوبی
کاردانش سید پیام یعقوبی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کاردانش شهید شاهبیکی
کاردانش شهید شاهبیکی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش خیامی
کاردانش خیامی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش هوانوردی شهید خلبان رئوفی فرد
کاردانش هوانوردی شهید خلبان رئوفی فرد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان جنوبی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان جنوبی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان جنوبی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان جنوبی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.