جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان بوشهر

مدرسه حضرت رسول (ص)
حضرت رسول (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش بوشهر بردخون
مدرسه کاردانش شهید مدرس
کاردانش شهید مدرس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش بوشهر عسلويه
مدرسه ریحانه
ریحانه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه ثامن الائمه
ثامن الائمه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه آزادگان
آزادگان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه حرفه ای فاطمه بنت اسد
حرفه ای فاطمه بنت اسد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر عسلويه
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دلوار
مدرسه ابوریحان
ابوریحان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دلوار
مدرسه شهید عبدالحمید حسنی
شهید عبدالحمید حسنی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بندر ريگ
مدرسه حضرت مریم (س)
حضرت مریم (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بندر ريگ
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر ديلم
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر ديلم
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر تنگستان
مدرسه رودکی
رودکی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر آبپخش
مدرسه شهیده فاطمه قایدی
شهیده فاطمه قایدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بردخون
مدرسه حكمت
حكمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه شهیدباهنر
شهیدباهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه فرزانه
فرزانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه  حافظ
حافظ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه حكمت
حكمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه شهیدباهنر
شهیدباهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه فرزانه
فرزانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه  پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه حكمت
حكمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه شهیدباهنر
شهیدباهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه فرزانه
فرزانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه  امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه حكمت
حكمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه شهیدباهنر
شهیدباهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه فرزانه
فرزانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه حكمت
حكمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه شهیدباهنر
شهیدباهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه فرزانه
فرزانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه  دکترحسابی
دکترحسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر سعدآباد
مدرسه  جابربن حیان
جابربن حیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دير
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دير
مدرسه  فدک
فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دير
مدرسه  فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دير
مدرسه شهیدان
شهیدان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتی
مدرسه شهید باغبانی
شهید باغبانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتی
مدرسه  اشراق
اشراق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتی
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتی
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتی
مدرسه حیدری پور
حیدری پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتی
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتی
مدرسه باقر العلوم
باقر العلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتی
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتی
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه بهارستان
بهارستان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه اندیشه سازان 2
اندیشه سازان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه هما
هما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه علم وصنعت
علم وصنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه شهید موسوی
شهید موسوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه شریعت
شریعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه اندیشه سازان
اندیشه سازان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه ام ابیها
ام ابیها
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه هنر
هنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه طوبی
طوبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه رودکی
رودکی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه ابوریحان
ابوریحان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
مدرسه ثامن الائمه
ثامن الائمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر دشتستان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان بوشهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان بوشهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان بوشهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان بوشهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.