دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان ایلام

مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام مهران
مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام موسیان
مدرسه ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام موسیان
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام موسیان
مدرسه کاردانش فاطمیه
کاردانش فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام بدره
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام بدره
مدرسه کاردانش سمیه
کاردانش سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام چرداول
مدرسه کاردانش تزکیه
کاردانش تزکیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام چوار
مدرسه کاردانش حضرت مریم
کاردانش حضرت مریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دهلران
مدرسه کاردانش حاج سید احمد خمینی
کاردانش حاج سید احمد خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دهلران
مدرسه کار دانش امام صادق
کار دانش امام صادق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دهلران
مدرسه کاردانش عصمت
کاردانش عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام سیروان
مدرسه کاردانش خلیج فارس
کاردانش خلیج فارس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام سیروان
مدرسه کاردانش خدیجه کبری
کاردانش خدیجه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام سیروان
مدرسه کاردانش جانبازان
کاردانش جانبازان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام سیروان
مدرسه کاردانش تربیت
کاردانش تربیت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام سیروان
مدرسه کاردانش نصر
کاردانش نصر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام ملکشاهی
مدرسه کاردانش شرف
کاردانش شرف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام ملکشاهی
مدرسه کاردانش خدیجه کبری
کاردانش خدیجه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام زرین آباد
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام زرین آباد
مدرسه کاردانش مائده
کاردانش مائده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دره شهر
مدرسه کاردانش شهید مدرس
کاردانش شهید مدرس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دره شهر
مدرسه کاردانش شهید بهشتی
کاردانش شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دره شهر
مدرسه کاردانش شهید کولیوند ماژین
کاردانش شهید کولیوند ماژین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دره شهر
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دره شهر
مدرسه کاردانش مائده
کاردانش مائده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دره شهر
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام ایوان
مدرسه کاردانش علم وصنعت
کاردانش علم وصنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام ایلام
مدرسه کاردانش رضوان
کاردانش رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام آبدانان
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام آبدانان
مدرسه فنی شیخ مفید
فنی شیخ مفید
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه زهره جاوید کرمانی
زهره جاوید کرمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام موسیان
مدرسه توانا
توانا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام موسیان
مدرسه شهید علی دیناروندی
شهید علی دیناروندی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام موسیان
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام بدره
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام بدره
مدرسه كوشا
كوشا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام چرداول
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام چوار
مدرسه فنی وحرفه ای فرهنگ
فنی وحرفه ای فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دهلران
مدرسه فنی وحرفه ای اندیشه
فنی وحرفه ای اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دهلران
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دهلران
مدرسه فنی حدید
فنی حدید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ملکشاهی
مدرسه فنی دکترمحمود حسابی
فنی دکترمحمود حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دره شهر
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دره شهر
مدرسه شهید کولیوند ماژین
شهید کولیوند ماژین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دره شهر
مدرسه دکتر محمود حسابی
دکتر محمود حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دره شهر
مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه نصیرالدین طوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دره شهر
مدرسه خدیجه کبری (س)
خدیجه کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایوان
مدرسه مهارت
مهارت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه حرفه ای باغچه بان 2
حرفه ای باغچه بان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه امام رضا
امام رضا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه فنی علم و صنعت
فنی علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه ابتکار
ابتکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ایلام
مدرسه نسیبه
نسیبه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
مدرسه طاهره (س)
طاهره (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
مدرسه شهید خیزران باقری
شهید خیزران باقری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان ایلام را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان ایلام انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان ایلام ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان ایلام را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.