شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان البرز

مدرسه کاردانش شهید ثانی
کاردانش شهید ثانی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش علامه امینی
کاردانش علامه امینی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش امام سجاد (ع)
کاردانش امام سجاد (ع)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش امام محمد باقر(ع)
کاردانش امام محمد باقر(ع)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش اصغر مشحون
کاردانش اصغر مشحون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه شهید بهرامی
شهید بهرامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ساوجبلاغ
مدرسه حضرت امیر (ع)
حضرت امیر (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ساوجبلاغ
مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش تهذیب
کاردانش تهذیب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش ولایت
کاردانش ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 1
مدرسه کاردانش آینده سازان 1
کاردانش آینده سازان 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 1
مدرسه کاردانش ایثارگران
کاردانش ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهدای حصار
کاردانش شهدای حصار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 1
مدرسه کاردانش گوهر
کاردانش گوهر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش معرفت
کاردانش معرفت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش نیک آفرین
کاردانش نیک آفرین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش الهیه
کاردانش الهیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش آسیا
کاردانش آسیا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش پارس ایران
کاردانش پارس ایران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ساوجبلاغ
مدرسه کاردانش امام جعفر صادق (ع)
کاردانش امام جعفر صادق (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش نوآوران دانش و فن
کاردانش نوآوران دانش و فن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش پلی تکنیک
کاردانش پلی تکنیک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش البرز
کاردانش البرز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش آرتا
کاردانش آرتا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش مرآت
کاردانش مرآت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش بنی هاشمی
کاردانش بنی هاشمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش علم و صنعت
کاردانش علم و صنعت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش جاوید
کاردانش جاوید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش رجایی
کاردانش رجایی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 3
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش خلیج فارس
کاردانش خلیج فارس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش خواجه نصیرالدین توسی
کاردانش خواجه نصیرالدین توسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش سروش آزادی
کاردانش سروش آزادی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش صنعتگران البرز
کاردانش صنعتگران البرز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش طراحان برتر
کاردانش طراحان برتر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش فرآیند پرواز
کاردانش فرآیند پرواز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش کاوشگران
کاردانش کاوشگران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش فرهنگ البرز
کاردانش فرهنگ البرز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه فنی شهید صدوقی
فنی شهید صدوقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی و حرفه‌ای شهید نوروزی
فنی و حرفه‌ای شهید نوروزی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی و حرفه‌ای تقوی
فنی و حرفه‌ای تقوی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی امام محمد باقر (ع)
فنی امام محمد باقر (ع)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی و حرفه‌ای ولایت
فنی و حرفه‌ای ولایت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه فنی مهندس جواد موفقیان
فنی مهندس جواد موفقیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ساوجبلاغ
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز نظرآباد
مدرسه فنی کرج
فنی کرج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه پارسی اربابی فرد
پارسی اربابی فرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه دکتر نراقی
دکتر نراقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه تربیت بدنی دکتر اسپرورین
تربیت بدنی دکتر اسپرورین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه فنی و حرفه‌ای شهید نوروزی
فنی و حرفه‌ای شهید نوروزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه کار دانش معلم
کار دانش معلم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 1
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای مهر آئین
فنی و حرفه‌ای مهر آئین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه فنی و حرفه‌ای شایا تکنیک نو
فنی و حرفه‌ای شایا تکنیک نو
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه حرفه‌ای گوهر
حرفه‌ای گوهر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه فنی و حرفه‌ای معرفت
فنی و حرفه‌ای معرفت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 3
مدرسه حرفه‌ای آپادانا
حرفه‌ای آپادانا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 2
مدرسه حرفه‌ای مهرگان
حرفه‌ای مهرگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 1
مدرسه حرفه‌ای فروغ
حرفه‌ای فروغ
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای علم و تکنیک
فنی و حرفه‌ای علم و تکنیک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان البرز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان البرز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان البرز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان البرز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.