سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان

مدرسه کاردانش عترت
کاردانش عترت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش شهدای محراب
کاردانش شهدای محراب
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام حسین (ع)
کاردانش امام حسین (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان کاشان
مدرسه کاردانش طه
کاردانش طه
مختلط - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه كاردانش بصیرت
كاردانش بصیرت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان فریدونشهر
مدرسه کاردانش ساعی
کاردانش ساعی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان مبارکه
مدرسه کاردانش نور 1
کاردانش نور 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان برخوار
مدرسه کاردانش حافظ
کاردانش حافظ
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان برخوار
مدرسه کاردانش سپهر
کاردانش سپهر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان سمیرم
مدرسه کاردانش آفرینش
کاردانش آفرینش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان سمیرم
مدرسه کاردانش فدک
کاردانش فدک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان سمیرم
مدرسه کاردانش محمد معین امین
کاردانش محمد معین امین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش اسوه
کاردانش اسوه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان جلگه
مدرسه کاردانش ابن سینا
کاردانش ابن سینا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان بن رود
مدرسه کاردانش فرزانه
کاردانش فرزانه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان جرقویه سفلی
مدرسه کاردانش لاله
کاردانش لاله
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان سمیرم
مدرسه کاردانش انقلاب اسلامی
کاردانش انقلاب اسلامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان شاهین شهر
مدرسه کاردانش دستمالچی
کاردانش دستمالچی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان کاشان
مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان کاشان
مدرسه کاردانش آسودگی
کاردانش آسودگی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان کاشان
مدرسه کاردانش ربیعی
کاردانش ربیعی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان کاشان
مدرسه کاردانش حضرت مریم (س)
کاردانش حضرت مریم (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان فلاورجان
مدرسه کاردانش فکر نشان
کاردانش فکر نشان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان زرین شهر
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان مهردشت
مدرسه کاردانش فرزانه
کاردانش فرزانه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان سمیرم
مدرسه کاردانش بهار
کاردانش بهار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان باغبادران
مدرسه کاردانش امین
کاردانش امین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان پیربکران
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان بوئین و میاندشت
مدرسه کاردانش معراج
کاردانش معراج
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان امامزاده
مدرسه کاردانش شهید صالحیار
کاردانش شهید صالحیار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان آران و بیدگل
مدرسه کاردانش نور گستر
کاردانش نور گستر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان دهاقان
مدرسه کاردانش حمیده کاظمی
کاردانش حمیده کاظمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان شهرضا
مدرسه کاردانش شهدای قهجاورستان
کاردانش شهدای قهجاورستان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش بانو امین زیار
کاردانش بانو امین زیار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش مکتبی
کاردانش مکتبی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش همدانیان دستجاء
کاردانش همدانیان دستجاء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش موعود
کاردانش موعود
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش دکتر سجادیه
کاردانش دکتر سجادیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش حاج حسن مکتبی
کاردانش حاج حسن مکتبی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش حضرت فاطمه الزهرا (س)
کاردانش حضرت فاطمه الزهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش شهيد دستغيب
کاردانش شهيد دستغيب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش نبوی منش
کاردانش نبوی منش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش نرگس
کاردانش نرگس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش شهدای شهرداری
کاردانش شهدای شهرداری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش خوروش
کاردانش خوروش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش ملاصدرا
کاردانش ملاصدرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش خلیج فارس
کاردانش خلیج فارس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش ایثارگران الزهراء
کاردانش ایثارگران الزهراء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش سادات
کاردانش سادات
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش ناشنوایان میر
کاردانش ناشنوایان میر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش آرمان بهرامیان
کاردانش آرمان بهرامیان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش مریم بیگم
کاردانش مریم بیگم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش خلیل زاده
کاردانش خلیل زاده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش نقش جهان
کاردانش نقش جهان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش دهخدا
کاردانش دهخدا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهدای پتروشیمی
کاردانش شهدای پتروشیمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان گلپایگان
مدرسه فاطمه‌الزهراء طرقرود
فاطمه‌الزهراء طرقرود
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان نطنز
مدرسه کاردانش امام موسی صدر
کاردانش امام موسی صدر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان خور و بیابانک
مدرسه کاردانش شهید صفار فرخی
کاردانش شهید صفار فرخی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان خور و بیابانک
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان خور و بیابانک
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان سمیرم
مدرسه کاردانش مهر
کاردانش مهر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان سمیرم
مدرسه کاردانش دهخدا
کاردانش دهخدا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان سمیرم
مدرسه کاردانش شیخ بهایی
کاردانش شیخ بهایی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان سمیرم
مدرسه کاردانش میلاد
کاردانش میلاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان سمیرم
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.