شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل

مدرسه کاردانش سروش 2
کاردانش سروش 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل خلخال
مدرسه کاردانش نرگس
کاردانش نرگس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل بیله سوار
مدرسه کاردانش سروش 1
کاردانش سروش 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل خلخال
مدرسه کاردانش علامه حلی
کاردانش علامه حلی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش ولایت
کاردانش ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل اصلان دوز
مدرسه کاردانش کارآفرين
کاردانش کارآفرين
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل اصلان دوز
مدرسه کاردانش علم و صنعت
کاردانش علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل اصلان دوز
مدرسه کاردانش راهیان دانش
کاردانش راهیان دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل اصلان دوز
مدرسه کاردانش رازي
کاردانش رازي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل اصلان دوز
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل اصلان دوز
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل اصلان دوز
مدرسه کاردانش حضرت گلثوم تازه کند
کاردانش حضرت گلثوم تازه کند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل انگوت
مدرسه کاردانش حضرت معصومه (س) زیوه
کاردانش حضرت معصومه (س) زیوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل انگوت
مدرسه کاردانش امیرکبیر قره آغاج انگوت
کاردانش امیرکبیر قره آغاج انگوت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل انگوت
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل لاهرود
مدرسه کاردانش حضرت مریم (ع)
کاردانش حضرت مریم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل لاهرود
مدرسه کاردانش نور
کاردانش نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل قشلاق دشت
مدرسه کاردانش عصمت
کاردانش عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل قشلاق دشت
مدرسه کاردانش شهید بهشتی
کاردانش شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل قشلاق دشت
مدرسه کاردانش پویندگان دانش
کاردانش پویندگان دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل قشلاق دشت
مدرسه کاردانش خیام
کاردانش خیام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل شاهرود
مدرسه کاردانش آزادگان خوجین
کاردانش آزادگان خوجین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل خلخال
مدرسه کاردانش اتحاد
کاردانش اتحاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل خلخال
مدرسه کاردانش ولیعصر
کاردانش ولیعصر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل پارس آباد
مدرسه کاردانش فضیلت 1
کاردانش فضیلت 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل پارس آباد
مدرسه کاردانش علامه طباطبائی 2
کاردانش علامه طباطبائی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل پارس آباد
مدرسه کاردانش علامه طباطبائی 1
کاردانش علامه طباطبائی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل پارس آباد
مدرسه کاردانش شهید رحیمی
کاردانش شهید رحیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مغان
مدرسه کاردانش ايثارگران 2
کاردانش ايثارگران 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مغان
مدرسه کاردانش ايثارگران 1
کاردانش ايثارگران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مغان
مدرسه کاردانش انديشه
کاردانش انديشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مغان
مدرسه کاردانش المهدی
کاردانش المهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مغان
مدرسه کاردانش الزهرا
کاردانش الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مغان
مدرسه كاردانش رازی جبدرق
كاردانش رازی جبدرق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه كاردانش حكمت قصابه
كاردانش حكمت قصابه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش هاشمی رفسنجانی
کاردانش هاشمی رفسنجانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش شهید بنی هاشم
کاردانش شهید بنی هاشم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش خلیج فارس
کاردانش خلیج فارس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش توحید
کاردانش توحید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش باغچه بان
کاردانش باغچه بان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش دکتر محبوب 2
کاردانش دکتر محبوب 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش قمر بنی هاشم
کاردانش قمر بنی هاشم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش آسیه
کاردانش آسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش مغان صنعت 1
کاردانش مغان صنعت 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل پارس آباد
مدرسه کاردانش ایران مهارت
کاردانش ایران مهارت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل سرعین
مدرسه کاردانش پروفسور هشترودی
کاردانش پروفسور هشترودی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش بزرگمهر
کاردانش بزرگمهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش ایران خودرو 1
کاردانش ایران خودرو 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 1
مدرسه کاردانش ملاصدرا
کاردانش ملاصدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 1
مدرسه کاردانش فردوس
کاردانش فردوس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 1
مدرسه کاردانش اندیشه شریف
کاردانش اندیشه شریف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 1
مدرسه کاردانش علامه طباطبایی
کاردانش علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل پارس آباد
مدرسه کاردانش فرهنگ 1
کاردانش فرهنگ 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل پارس آباد
مدرسه کاردانش پویندگان
کاردانش پویندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل پارس آباد
مدرسه كاردانش راهیان دانشگاه
كاردانش راهیان دانشگاه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل پارس آباد
مدرسه کاردانش سیمین
کاردانش سیمین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل پارس آباد
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل پارس آباد
مدرسه کاردانش باقرالعلوم
کاردانش باقرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مغان
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه کاردانش دانش
کاردانش دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مشگین شهر
مدرسه گلشن
گلشن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل پارس آباد
مدرسه عفت السادات سیدین
عفت السادات سیدین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.