جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی

مدرسه کاردانش علم و صنعت
کاردانش علم و صنعت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان غربی ماکو
مدرسه کاردانش احسان
کاردانش احسان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه کاردانش ایثارگران
کاردانش ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان غربی تکاب
مدرسه کاردانش حاج صالح شاطری
کاردانش حاج صالح شاطری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه دانشوران
دانشوران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه ولایت
ولایت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه شهید امینی
شهید امینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه حضرت ولی عصر
حضرت ولی عصر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نقده
مدرسه فنی شهید عسگری
فنی شهید عسگری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه بهشت
بهشت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه دکتر خزائلي 2
دکتر خزائلي 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی میاندوآب
مدرسه ابتکار
ابتکار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه دارلک
دارلک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فنی علوم
فنی علوم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه انديشه
انديشه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سردشت
مدرسه شکرالهی بالو
شکرالهی بالو
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه سماء 2
سماء 2
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه توحید
توحید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه خورخوره
خورخوره
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی انزل
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی انزل
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی انزل
مدرسه شهید احمدی روشن
شهید احمدی روشن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی انزل
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی انزل
مدرسه شهید باقری
شهید باقری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نازلو
مدرسه زهرا (س)
زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نازلو
مدرسه راحیل
راحیل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نازلو
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نازلو
مدرسه انصار
انصار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نازلو
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی نازلو
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه 9 دی
9 دی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه دارالفنون
دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی صومای برادوست
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سیلوانا
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه ایثارگران
ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه لعیا
لعیا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی پلدشت
مدرسه شهید جبارزاده
شهید جبارزاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی چالدران
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی چالدران
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی چایپاره
مدرسه فاطمه (س)
فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه علامه جعفری
علامه جعفری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه اسماء
اسماء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شوط
مدرسه همت
همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه نسیم دانش
نسیم دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه حضرت فاطمه
حضرت فاطمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه چهارده معصوم
چهارده معصوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی شاهین دژ
مدرسه منور
منور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه مفتح
مفتح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه فروغ دانش
فروغ دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهید شجاعی
شهید شجاعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهداء ایثارگران
شهداء ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه دانش گستر
دانش گستر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.