دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی

مدرسه کاردانش خمارلو
کاردانش خمارلو
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه کاردانش کشاورزی
کاردانش کشاورزی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه كاردانش شهيد رجايي
كاردانش شهيد رجايي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ورزقان
مدرسه کاردانش نبي اکرم (ص)
کاردانش نبي اکرم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه کاردانش شهداء
کاردانش شهداء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه جابر ابن حيان
جابر ابن حيان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه کاردانش فن و دانش
کاردانش فن و دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه شهید مهدی باکری
شهید مهدی باکری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی خسرو شهر
مدرسه دکتر اکبریه
دکتر اکبریه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه شهيد پور رستم
شهيد پور رستم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مراغه
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مرند
مدرسه میثاق
میثاق
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه توحید
توحید
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه امام خمینی سردرود
امام خمینی سردرود
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه بیاضیان 2
بیاضیان 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه میرک
میرک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهيد مفتح
شهيد مفتح
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهيد دکتر باهنر
شهيد دکتر باهنر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه حرفه اي گلشن
حرفه اي گلشن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی سراب
مدرسه بهروز رفیعیان
بهروز رفیعیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی مرند
مدرسه همت
همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه ايثارگران
ايثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه پویندگان
پویندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه شهيد بهشتي
شهيد بهشتي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه  هدف
هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی عجب شیر
مدرسه سپیده کاشانی
سپیده کاشانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید سلطانی ورنکش
شهید سلطانی ورنکش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه شهید خدایی خاتون آباد
شهید خدایی خاتون آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ترکمانچای
مدرسه وفایی
وفایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی هریس
مدرسه شهیدقاسم هریسی
شهیدقاسم هریسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی هریس
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه زينب كبري
زينب كبري
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه سعی
سعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه زهرامرداني آذري
زهرامرداني آذري
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه زهرامرداني آذري
زهرامرداني آذري
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه لقمان
لقمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه خديجه کبري (س) 1
خديجه کبري (س) 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه امام جعفرصادق (ع) 1
امام جعفرصادق (ع) 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه ام البنين 1
ام البنين 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه طالقانی 1
طالقانی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه دکترچمران 1
دکترچمران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه حکمت 1
حکمت 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه متين
متين
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه جهان پهلوان تختي
جهان پهلوان تختي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه  سعی
سعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه امام خميني
امام خميني
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه ابوعلي سينا
ابوعلي سينا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه علامه طباطبايي
علامه طباطبايي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه علامه طباطبايی تبری
علامه طباطبايی تبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه کشاورزی 1
کشاورزی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه سرداران شهید 1
سرداران شهید 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه زهرا اشرف گندمی
زهرا اشرف گندمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه صفا
صفا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه محمد مرداني آذري
محمد مرداني آذري
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه فارابی 1
فارابی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه علويه
علويه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه شهيد پاسيار 1
شهيد پاسيار 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه ابوريحان
ابوريحان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه همت
همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهید تجلائی
شهید تجلائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.