شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس آموزش از راه دور

مدرسه رشد
رشد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 6
مدرسه گل نرگس
گل نرگس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 18
مدرسه اخلاص
اخلاص
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 17
مدرسه ره پویان
ره پویان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 14
مدرسه نور علم
نور علم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 12
مدرسه جامی
جامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه زهره
زهره
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 10
مدرسه آیه
آیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 9
مدرسه تسنیم
تسنیم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 9
مدرسه به آفرین
به آفرین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه به آفرین
به آفرین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه مصباح
مصباح
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 5
مدرسه غزال
غزال
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 5
مدرسه نیایش
نیایش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 4
مدرسه پارسیان
پارسیان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 2
مدرسه صداقت
صداقت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 17
مدرسه نوآوران اندیشه
نوآوران اندیشه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 16
مدرسه علم و تزکیه
علم و تزکیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 16
مدرسه شهید مجتهدی
شهید مجتهدی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 15
مدرسه تهران
تهران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 14
مدرسه سنای دانش
سنای دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 13
مدرسه بصیرت
بصیرت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 12
مدرسه تربیت (آموزش از راه دور)
تربیت (آموزش از راه دور)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه پیام دانش
پیام دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 10
مدرسه دانشمند
دانشمند
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 9
مدرسه امید
امید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 9
مدرسه جواد الائمه
جواد الائمه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 9
مدرسه هدایت
هدایت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 8
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 7
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه نوآوران توسعه
نوآوران توسعه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه نیکان
نیکان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 6
مدرسه فرهنگ نوین
فرهنگ نوین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 5
مدرسه ثمین تراشه
ثمین تراشه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 5
مدرسه مرکز آموزش از راه دور جامع نوآوران ایران
مرکز آموزش از راه دور جامع نوآوران ایران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 4
مدرسه فرهنگ مبین
فرهنگ مبین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 4
مدرسه پارسیان
پارسیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 2
مدرسه رایان کاشیها
رایان کاشیها
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 2
مدرسه الغدیر
الغدیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 1
مدرسه مهدیه 4
مهدیه 4
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه مهدیه 2
مهدیه 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه صاحب الزمان 4
صاحب الزمان 4
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه صاحب الزمان 2
صاحب الزمان 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه شهید خالق نیا 4
شهید خالق نیا 4
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه شهید خالق نیا 2
شهید خالق نیا 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه گل نرگس
گل نرگس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 18
مدرسه اخلاص
اخلاص
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 17
مدرسه ره پویان
ره پویان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 14
مدرسه نور علم
نور علم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 12
مدرسه جامی
جامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 11
مدرسه زهره
زهره
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 10
مدرسه آیه
آیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 9
مدرسه تسنیم
تسنیم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 9
مدرسه مرکزدانش
مرکزدانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 7
مدرسه به آفرین
به آفرین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 6
مدرسه به آفرین
به آفرین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 6
مدرسه مصباح
مصباح
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه غزال 2
غزال 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه نیایش
نیایش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
مدرسه پارسیان
پارسیان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 2
مدرسه پيام نو
پيام نو
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان ناحیه 5
مدرسه شکوفا 4
شکوفا 4
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه شکوفا 2
شکوفا 2
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس آموزش از راه دور را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس آموزش از راه دور انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس آموزش از راه دور ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس آموزش از راه دور را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.