پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر هشتپر/تالش

مدرسه کاردانش ولیعصر (عج)
کاردانش ولیعصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش نوآوران
کاردانش نوآوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش نسیم دانش
کاردانش نسیم دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش نبی اکرم (ص)
کاردانش نبی اکرم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش میر عماد
کاردانش میر عماد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش مهر
کاردانش مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش فدک لیسار
کاردانش فدک لیسار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش علوم و فنون
کاردانش علوم و فنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش عطیه
کاردانش عطیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش شهید وظیفه
کاردانش شهید وظیفه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش شهید مرتضی آوینی
کاردانش شهید مرتضی آوینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش شمیم
کاردانش شمیم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش پویندگان
کاردانش پویندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش پویا
کاردانش پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه کاردانش باقرالعلوم
کاردانش باقرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان تالش
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان تالش
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان تالش
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان تالش
مدرسه حرفه ای بهاران
حرفه ای بهاران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان تالش
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید آیت الله سعیدی
شهید آیت الله سعیدی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید شیرودی سیدنیکی
شهید شیرودی سیدنیکی
دخترانه - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید عباس فولادی
شهید عباس فولادی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید عبادی
شهید عبادی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید صداقت لنزی
شهید صداقت لنزی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید صادق فایزی
شهید صادق فایزی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید شوکتی چوبر
شهید شوکتی چوبر
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید شوكتی
شهید شوكتی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید شعبانعلی فرزادی
شهید شعبانعلی فرزادی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید سیاب نجفی
شهید سیاب نجفی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید سهیل آزموده 2
شهید سهیل آزموده 2
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید سلیمان راحتی
شهید سلیمان راحتی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید رحمت عباسی قنبر محله
شهید رحمت عباسی قنبر محله
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید رحمت عباسی 2
شهید رحمت عباسی 2
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید رحمانی درزکری
شهید رحمانی درزکری
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید دیانسایی 1
شهید دیانسایی 1
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید دیانسایی
شهید دیانسایی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید دلاور احمدی ونه دشت
شهید دلاور احمدی ونه دشت
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید دستغیب گل خطبه سرا
شهید دستغیب گل خطبه سرا
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید خوشقدم داوان
شهید خوشقدم داوان
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید حسین فهمیده تالش
شهید حسین فهمیده تالش
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید حسین علی صفر نژاد
شهید حسین علی صفر نژاد
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید حسین اكبری
شهید حسین اكبری
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید حسن آیت کلات مشایخ
شهید حسن آیت کلات مشایخ
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید حسن آیت
شهید حسن آیت
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید جهانخواه لاكه تاشون
شهید جهانخواه لاكه تاشون
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید جعفر روستا
شهید جعفر روستا
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید جانبیگی دهنه طولا رود
شهید جانبیگی دهنه طولا رود
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید جانبیگی
شهید جانبیگی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید پور قربانی تر شابر 1
شهید پور قربانی تر شابر 1
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید پور حنیفه سفیدسنگان
شهید پور حنیفه سفیدسنگان
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید پور حنیفه
شهید پور حنیفه
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید بیسوده لمیر 1
شهید بیسوده لمیر 1
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید بیسوده
شهید بیسوده
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید بی نیاز تواگل چوبر
شهید بی نیاز تواگل چوبر
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید بهشتی نرگس محله کشلی
شهید بهشتی نرگس محله کشلی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید باد مسیحا
شهید باد مسیحا
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید آیت اله مدنی حویق
شهید آیت اله مدنی حویق
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید آصفی
شهید آصفی
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید آبگون کوهستان اول حویق
شهید آبگون کوهستان اول حویق
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید ایمانی امیر بیگلو
شهید ایمانی امیر بیگلو
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید انسان پرست اوله کری
شهید انسان پرست اوله کری
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید انسان پرست
شهید انسان پرست
نامشخص - دبستان گیلان تالش
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دبستان گیلان تالش
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر هشتپر/تالش را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر هشتپر/تالش انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر هشتپر/تالش ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر هشتپر/تالش را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.