سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر صوفیان/چله خانه

مدرسه وحدت نظرلو
وحدت نظرلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه مهرکوثر
مهرکوثر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه مهر ترپ 1
مهر ترپ 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه مهدیه 2
مهدیه 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه مهدیه 1
مهدیه 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه موسی بن جعفر باغ وزیر
موسی بن جعفر باغ وزیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه مقداد تازه کند
مقداد تازه کند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه مقداد تازه کند 2
مقداد تازه کند 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه گلشن آلوچه
گلشن آلوچه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه کمیل سهرقه 1
کمیل سهرقه 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه قدسیه 2
قدسیه 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه قدسیه
قدسیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه قدس قم تپه
قدس قم تپه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه فیض حسینی سار 1
فیض حسینی سار 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه فجرکلاش
فجرکلاش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه علامه جعفری
علامه جعفری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه عصمتیه علی اکبرلو
عصمتیه علی اکبرلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه طالقانی 1
طالقانی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه صفا کهل 1
صفا کهل 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه صدیقه کبری اندبیل
صدیقه کبری اندبیل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه شهید مطهری قره آغاج
شهید مطهری قره آغاج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه شهید مدنی 1 نظرلو
شهید مدنی 1 نظرلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه شهید شیرودی سرکند یزج
شهید شیرودی سرکند یزج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه شهدای بانک سپه
شهدای بانک سپه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه رسالت مزرعه
رسالت مزرعه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه رسالت 2
رسالت 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه راستان نوین
راستان نوین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه دکتر خسرویان چراغلو
دکتر خسرویان چراغلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه حمیدیه پردل
حمیدیه پردل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه حکمت مرودیزج
حکمت مرودیزج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه حقیقت ایوند 1
حقیقت ایوند 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه حاجیه ربابه عسگریان دماوندی
حاجیه ربابه عسگریان دماوندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه حاجیه بیگیم بیاضیان 1
حاجیه بیگیم بیاضیان 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه حاج رحیم سمنانیان
حاج رحیم سمنانیان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه ثامن الایمه (ع)
ثامن الایمه (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه تزکیه منور 1
تزکیه منور 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه تربیت چله خانه سفلی
تربیت چله خانه سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه پیامبر اکرم (ص)
پیامبر اکرم (ص)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه پاسداران مهتر احمد
پاسداران مهتر احمد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه باقر العلوم (ع)
باقر العلوم (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه آیت اله طالقانی
آیت اله طالقانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه آزادی گل آباد
آزادی گل آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه ایثار خواجه مرجان 2
ایثار خواجه مرجان 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه اندیشه هرزنق
اندیشه هرزنق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه اروند ورکش 1
اروند ورکش 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه ادیسون زین آباد
ادیسون زین آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه اخلاق موجمبار
اخلاق موجمبار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه ابوذرزبرلو
ابوذرزبرلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه ابراهیمی نعمت اله
ابراهیمی نعمت اله
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه ابراهیمی دریانی
ابراهیمی دریانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه برکت
برکت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه راستان
راستان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه حاج نجف بياضيان
حاج نجف بياضيان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه حاج اصغربیاضیان بنیس صوفیان
حاج اصغربیاضیان بنیس صوفیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه بیاضیان بنیس امند
بیاضیان بنیس امند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه الزهراء نظرلو
الزهراء نظرلو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه ابراهیمی دریانی
ابراهیمی دریانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه زهرا مردانی آذر
زهرا مردانی آذر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی صوفیان
مدرسه شهدا 2
شهدا 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی صوفیان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر صوفیان/چله خانه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر صوفیان/چله خانه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر صوفیان/چله خانه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر صوفیان/چله خانه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.