پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر کلاچای/بی بالان

مدرسه کاردانش نرجس کلاچای
کاردانش نرجس کلاچای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان کلاچای
مدرسه کاردانش شهید تقی پور
کاردانش شهید تقی پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان کلاچای
مدرسه کاردانش شهید باهنر کلاچای
کاردانش شهید باهنر کلاچای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان کلاچای
مدرسه کاردانش شبانه حافظ
کاردانش شبانه حافظ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان کلاچای
مدرسه کاردانش بشارت
کاردانش بشارت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان کلاچای
مدرسه کاردانش امام خمینی
کاردانش امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان کلاچای
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان کلاچای
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان کلاچای
مدرسه فنی شهید خسرو کیایی
فنی شهید خسرو کیایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان کلاچای
مدرسه فنی حرفه ای کوثر
فنی حرفه ای کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان کلاچای
مدرسه آینده سازان
آینده سازان
مختلط - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه نهضت
نهضت
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه میثم خسادان علیا
میثم خسادان علیا
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه فاطمیه بی بالان
فاطمیه بی بالان
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه صف کوره تاشه
صف کوره تاشه
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید یدالله مومن پور رضا محله سارسر
شهید یدالله مومن پور رضا محله سارسر
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید میراحمدی قاضی محله
شهید میراحمدی قاضی محله
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید مهدی محمد پور شیرمحله
شهید مهدی محمد پور شیرمحله
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید محمد رضا عشوری هادیکیاشر
شهید محمد رضا عشوری هادیکیاشر
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید محمد باقر صدربی بالان
شهید محمد باقر صدربی بالان
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید قدوسی رودمیانه
شهید قدوسی رودمیانه
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید عیسی پور آقاجان گزافرود
شهید عیسی پور آقاجان گزافرود
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید سلیمانژاد
شهید سلیمانژاد
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید سلیمان نژاد نوده
شهید سلیمان نژاد نوده
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید زمانی نعمت سرا
شهید زمانی نعمت سرا
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید رجایی لیمنجوب
شهید رجایی لیمنجوب
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید داود شعبانی کلاچای
شهید داود شعبانی کلاچای
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید حسن زاده تازه آباد
شهید حسن زاده تازه آباد
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید حسن امیربنده ای
شهید حسن امیربنده ای
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید پورمومن لزرجان
شهید پورمومن لزرجان
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید بحری 2
شهید بحری 2
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید بحری 1
شهید بحری 1
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید باقری دهکده قدس
شهید باقری دهکده قدس
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید انصاری
شهید انصاری
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید احمدی
شهید احمدی
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهدای معلم نوده
شهدای معلم نوده
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شکوه دانش کلاچای
شکوه دانش کلاچای
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شکوفه های مهر
شکوفه های مهر
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شریعت
شریعت
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه سید محمود طالقانی خاناپشتان
سید محمود طالقانی خاناپشتان
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه سوگند
سوگند
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه رودکی و اجارگاه
رودکی و اجارگاه
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه دكتر علی شریعتی گیل ملك
دكتر علی شریعتی گیل ملك
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه خرد سلاکجان
خرد سلاکجان
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه بیت المقدس حاجی آباد
بیت المقدس حاجی آباد
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه آزادی هادی گوابر
آزادی هادی گوابر
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه آزادی مازوکله پشته
آزادی مازوکله پشته
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه رودکی
رودکی
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید نامجو بیجارگاه سفلی
شهید نامجو بیجارگاه سفلی
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید محمد علی غنوی
شهید محمد علی غنوی
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه هفده شهریور ماچیان
هفده شهریور ماچیان
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید زاد حسین گاو ماست
شهید زاد حسین گاو ماست
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید علی بحری
شهید علی بحری
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه شهید امیر بنده ای
شهید امیر بنده ای
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه لاله
لاله
نامشخص - دبستان گیلان کلاچای
مدرسه عنصری
عنصری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کلاچای
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کلاچای
مدرسه شهید مجید آقا جانپور
شهید مجید آقا جانپور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کلاچای
مدرسه شهید عبدالوهاب قاسمی
شهید عبدالوهاب قاسمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کلاچای
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کلاچای
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کلاچای
مدرسه حاجیه رباب یوسف پور
حاجیه رباب یوسف پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کلاچای
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کلاچای
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر کلاچای/بی بالان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر کلاچای/بی بالان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر کلاچای/بی بالان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر کلاچای/بی بالان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.