دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر نور آباد/دلفان

مدرسه کاردانش ابتکار
کاردانش ابتکار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان نورآباد
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان نورآباد
مدرسه فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان نورآباد
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه آیت الله طالقانی 1
آیت الله طالقانی 1
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه آیت الله طالقانی 2
آیت الله طالقانی 2
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه آرین
آرین
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه ایمان سهراب آباد
ایمان سهراب آباد
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه اوج
اوج
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه انوش
انوش
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه اندیشمندان آینده
اندیشمندان آینده
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه اسماء
اسماء
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه اسلام پناه 2
اسلام پناه 2
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه اسلام پناه 1
اسلام پناه 1
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه اسلام آباد علیا
اسلام آباد علیا
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه اسد آباد میربگ
اسد آباد میربگ
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه اسد آباد سنجابی
اسد آباد سنجابی
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه احمدوند
احمدوند
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه یادگار
یادگار
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه یاس نرگس
یاس نرگس
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه ورنمد میربگ
ورنمد میربگ
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه نور هدایت
نور هدایت
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه مرادعلی نیازی خاتونبان
مرادعلی نیازی خاتونبان
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه مراد آباد گل گل
مراد آباد گل گل
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه محمد منتظر قائم
محمد منتظر قائم
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه گرمه خانی نور علی
گرمه خانی نور علی
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه گرگعلی نوروز
گرگعلی نوروز
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه کریم باقری
کریم باقری
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه کاظم آباد نورعلی
کاظم آباد نورعلی
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه کاظم آباد تیزآب
کاظم آباد تیزآب
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه ققنوس
ققنوس
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه فاطمه زهرا 2
فاطمه زهرا 2
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه علی آباد میربگ
علی آباد میربگ
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه علی اصغر
علی اصغر
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه عزیز آباد نورعلی
عزیز آباد نورعلی
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه عزیز آباد خاوه
عزیز آباد خاوه
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه عباس آباد
عباس آباد
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه طلوع 1
طلوع 1
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه صالحین
صالحین
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه صادق امانی
صادق امانی
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه شینه پاچک
شینه پاچک
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه شیخ آبادخاوه
شیخ آبادخاوه
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه شهید محمد مهدی موموندی
شهید محمد مهدی موموندی
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه شهید کرمی نظر آباد
شهید کرمی نظر آباد
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه شهید کرمخدا دهقانی سردارآباد
شهید کرمخدا دهقانی سردارآباد
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه شهید فلک الدین چراغ
شهید فلک الدین چراغ
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
مدرسه شهید غفاری 2
شهید غفاری 2
نامشخص - دبستان لرستان نورآباد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر نور آباد/دلفان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر نور آباد/دلفان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر نور آباد/دلفان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر نور آباد/دلفان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.