پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر اردکان/سپیدان

مدرسه فنی شهید هاشمی
فنی شهید هاشمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس سپیدان
مدرسه ساعی
ساعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس سپیدان
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس سپیدان
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه مینوی دانش
مینوی دانش
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه منتظران مهدی (عج)
منتظران مهدی (عج)
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه مسلم ابن عقیل
مسلم ابن عقیل
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید علی ضامن صلاحی
شهید علی ضامن صلاحی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید عزیزی
شهید عزیزی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید عبادالله ابراهیمی
شهید عبادالله ابراهیمی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید صادقی
شهید صادقی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید سید مصطفی خمینی
شهید سید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید رشیدی
شهید رشیدی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید دهقانی عسگرلو
شهید دهقانی عسگرلو
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید احمدی
شهید احمدی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید مهراب امینی
شهید مهراب امینی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید معصومی
شهید معصومی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید کلاهدوزان
شهید کلاهدوزان
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید فلاحی
شهید فلاحی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید فریدونی
شهید فریدونی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید علیمراد امینی
شهید علیمراد امینی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید علی بابا امینی
شهید علی بابا امینی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید سنگری
شهید سنگری
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید سعیدی
شهید سعیدی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید حسین دهقان
شهید حسین دهقان
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید جعفری
شهید جعفری
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید اتحادپور
شهید اتحادپور
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید اتحاد پور مرزیان
شهید اتحاد پور مرزیان
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید شیروان نیازی اسفیانی
شهید شیروان نیازی اسفیانی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید حبیب اله بهزادی
شهید حبیب اله بهزادی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید امیرحسین اجرایی
شهید امیرحسین اجرایی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید مدد الهی
شهید مدد الهی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید کلاهدوزان
شهید کلاهدوزان
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید کاظم احمدی
شهید کاظم احمدی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید قاسمی
شهید قاسمی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید فضل اله شریفی
شهید فضل اله شریفی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید صدر
شهید صدر
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید حجازی
شهید حجازی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید جاوید دالین
شهید جاوید دالین
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید توسلی
شهید توسلی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید آیت اله دستغیب
شهید آیت اله دستغیب
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهید ابراهیمی
شهید ابراهیمی
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهدای هفتم تیر
شهدای هفتم تیر
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهدای کمهر
شهدای کمهر
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهدای بسیج دهگاه
شهدای بسیج دهگاه
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهدای احد
شهدای احد
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
مدرسه شهدای ابنو
شهدای ابنو
نامشخص - دبستان فارس سپیدان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر اردکان/سپیدان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر اردکان/سپیدان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر اردکان/سپیدان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر اردکان/سپیدان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.