پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر الشتر/سلسله

مدرسه کاردانش راضیه
کاردانش راضیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان الشتر
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان الشتر
مدرسه فنی شهید مطهری
فنی شهید مطهری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان الشتر
مدرسه کشاورزی هنام
کشاورزی هنام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان الشتر
مدرسه زاگرس لرستان
زاگرس لرستان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان الشتر
مدرسه امير
امير
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان الشتر
مدرسه حافظ
حافظ
پسرانه - دبستان لرستان الشتر
مدرسه طنین شادی
طنین شادی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه طاها
طاها
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه صالح آباد
صالح آباد
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شینه قلایی
شینه قلایی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شیر آباد هنام
شیر آباد هنام
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید لطیف یوسفون دگل زرد
شهید لطیف یوسفون دگل زرد
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید مهدی حسنوند
شهید مهدی حسنوند
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید شفیعی هموار
شهید شفیعی هموار
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید ولیزاده آب باریک علیا
شهید ولیزاده آب باریک علیا
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید نظری کاظم آباد
شهید نظری کاظم آباد
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید نادر سوری پیرمحمدشاه
شهید نادر سوری پیرمحمدشاه
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید میرزا حسن کریمی چشمه شاهقلی
شهید میرزا حسن کریمی چشمه شاهقلی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید مردانی چشمه علی اکبر
شهید مردانی چشمه علی اکبر
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید گرایی ده آقا
شهید گرایی ده آقا
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید قاسمی کرم آباد
شهید قاسمی کرم آباد
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید علی پورآهنگران
شهید علی پورآهنگران
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید عزیزبگ حسنوند مومن
شهید عزیزبگ حسنوند مومن
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید سبزواری ژیریان
شهید سبزواری ژیریان
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید حقی نژاد میانخران
شهید حقی نژاد میانخران
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید بیگی
شهید بیگی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید هدایت اله رحمتی
شهید هدایت اله رحمتی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید نصیر زاده
شهید نصیر زاده
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید ندری گریران سفلی
شهید ندری گریران سفلی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید ندری فیض آباد
شهید ندری فیض آباد
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید مهدی حسنوند
شهید مهدی حسنوند
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید مفتح 1
شهید مفتح 1
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید مرادی چهار تخته
شهید مرادی چهار تخته
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید محمدیان
شهید محمدیان
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید محمد جواد عزیزی
شهید محمد جواد عزیزی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید مجید شهریاری
شهید مجید شهریاری
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید کاظم یوسفوند
شهید کاظم یوسفوند
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید فیروزی
شهید فیروزی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید فرخی
شهید فرخی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید فتح الهی القاص اباد
شهید فتح الهی القاص اباد
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید علی کرم حسنوند
شهید علی کرم حسنوند
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید علی پور چراغ آباد
شهید علی پور چراغ آباد
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید عبدی خیاط
شهید عبدی خیاط
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید شفیعی بید قطار
شهید شفیعی بید قطار
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید زمانی دهرحم
شهید زمانی دهرحم
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید رحیمی علم آباد
شهید رحیمی علم آباد
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید دکامی رحیم بیگی
شهید دکامی رحیم بیگی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید حسنوند کلاه کج
شهید حسنوند کلاه کج
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید جوانمرد پرسک علیا
شهید جوانمرد پرسک علیا
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید جانی کرکر
شهید جانی کرکر
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید امیری
شهید امیری
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید اسفندیار حسنوند
شهید اسفندیار حسنوند
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهید احمد علیشاهی
شهید احمد علیشاهی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهد پذیرش اکبرآباد
شهد پذیرش اکبرآباد
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهدای چناره
شهدای چناره
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهدای پرسک سفلی
شهدای پرسک سفلی
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهدای انقلاب
شهدای انقلاب
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهدای غزه
شهدای غزه
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
مدرسه شهدای زیر طاق
شهدای زیر طاق
نامشخص - دبستان لرستان الشتر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر الشتر/سلسله را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر الشتر/سلسله انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر الشتر/سلسله ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر الشتر/سلسله را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.