سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان زنجان شهر خدابنده/قیدار

مدرسه کاردانش ولیعصر
کاردانش ولیعصر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان خدابنده
مدرسه توانا
توانا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان خدابنده
مدرسه امید
امید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان خدابنده
مدرسه پانزده خرداد 2
پانزده خرداد 2
دخترانه - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه پانزده خرداد 1
پانزده خرداد 1
پسرانه - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شریعتی سهرورد
شریعتی سهرورد
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شریعتی آبی سفلی
شریعتی آبی سفلی
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه سمیه محمودآباد
سمیه محمودآباد
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه دین و دانش چپقلو
دین و دانش چپقلو
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه دکتر علی شریعتی نعلبندان
دکتر علی شریعتی نعلبندان
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه حضرت قائم جرین
حضرت قائم جرین
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه تربیت سهرورد
تربیت سهرورد
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه پانزده خرداد 4 سهرورد
پانزده خرداد 4 سهرورد
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه پانزده خرداد 3 قانلو
پانزده خرداد 3 قانلو
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه بهار
بهار
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه آیت اله طالقانی لاچوان
آیت اله طالقانی لاچوان
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه انقلاب زواجر
انقلاب زواجر
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه انقلاب اسلامی پیرگاوگل
انقلاب اسلامی پیرگاوگل
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه امیركبیر
امیركبیر
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه امید آفرین
امید آفرین
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه امام خمینی قلعه جوق
امام خمینی قلعه جوق
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه امام خمینی سازین
امام خمینی سازین
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه امام خمینی بیوک قشلاق
امام خمینی بیوک قشلاق
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه امام خمینی بیجقین
امام خمینی بیجقین
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه استقلال اینچه
استقلال اینچه
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه استاد شهریار نظرقلی
استاد شهریار نظرقلی
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه ابوذر پسکوهان
ابوذر پسکوهان
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه 22 بهمن صالح آباد
22 بهمن صالح آباد
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه 15 خرداد امام خمینی آقبلاغ علیا
15 خرداد امام خمینی آقبلاغ علیا
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه ولایت لاچوان
ولایت لاچوان
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه نور و دانش شهر
نور و دانش شهر
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه معلمان ماندگار
معلمان ماندگار
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه مشایخی شیخلر
مشایخی شیخلر
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه عطار
عطار
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه طالقانی لاچوان
طالقانی لاچوان
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه طالقانی گوگجه ییلاق
طالقانی گوگجه ییلاق
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه طالقانی شهرستانک
طالقانی شهرستانک
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه طالقانی سهرورد
طالقانی سهرورد
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه طالقانی سعید محمد
طالقانی سعید محمد
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه صدوقی محمود آباد
صدوقی محمود آباد
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شیخ الاشراق سهرورد
شیخ الاشراق سهرورد
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شهید نوروزی شیخلو
شهید نوروزی شیخلو
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شهید نوائی دلایرعلیا
شهید نوائی دلایرعلیا
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شهید مفتح قوشه کند
شهید مفتح قوشه کند
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شهید مطهری کهریز
شهید مطهری کهریز
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شهید مطهری کره چال
شهید مطهری کره چال
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شهید مطهری چپقلو
شهید مطهری چپقلو
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شهید مطهری پرچین
شهید مطهری پرچین
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شهید مصطفی خمینی تورپاخلو
شهید مصطفی خمینی تورپاخلو
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شهید مصطفی چمران شعبان
شهید مصطفی چمران شعبان
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شهید مدنی منطش
شهید مدنی منطش
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شهید محمد منتظری قره محمد
شهید محمد منتظری قره محمد
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دبستان زنجان خدابنده
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان زنجان شهر خدابنده/قیدار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان زنجان شهر خدابنده/قیدار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان زنجان شهر خدابنده/قیدار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان زنجان شهر خدابنده/قیدار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.