لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه نو اندیشان

تهران - منطقه 18 - شهرک ولیعصر
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه دختران مهر

تهران - منطقه 18 - معلم
ابتدایی
دخترانه

مدرسه آفرینش برتر

تهران - منطقه 18 - یافت آباد
ابتدایی
دخترانه

مدرسه صدر اندیشان

تهران - منطقه 18 - خلیج فارس
ابتدایی
دخترانه

مدرسه سپهر یکتا

تهران - منطقه 18 - یافت آباد
ابتدایی
پسرانه

مدرسه اوج

تهران - منطقه 18 - معلم
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه ایثارگران

تهران - منطقه 18 - شهرک ولیعصر
ابتدایی
پسرانه

مدرسه راهیان نور

تهران - منطقه 18 - یافت آباد
ابتدایی
پسرانه

مدرسه افق دانش

تهران - منطقه 18 - شهرک ولیعصر
ابتدایی
دخترانه

مدرسه سنایی

تهران - منطقه 18 - یافت آباد
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه ابن سینا

تهران - منطقه 18 - سایر محدوده ها
ابتدایی
پسرانه

مدرسه مکتب الصادق

تهران - منطقه 18 - شهرک ولیعصر
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه حکمت

تهران - منطقه 18 - یافت آباد
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه مهر دانش

تهران - منطقه 18 - معلم
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه مکتب الصادق

تهران - منطقه 18 - شهرک ولیعصر
ابتدایی
پسرانه

مدرسه ریحانه الرسول

تهران - منطقه 18 - یافت آباد
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه غیرانتفاعی مکتب الصادق

تهران - منطقه 18 - معلم
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه آفرینش برتر

تهران - منطقه 18 - یافت آباد
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه فرشتگان

تهران - منطقه 18 - یافت آباد
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه سپهر یکتا

تهران - منطقه 18 - یافت آباد
پیش دبستانی
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2