لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه شایستگان خرد

تهران - منطقه 6 - فاطمی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه ممتاز حنان

تهران - منطقه 6 - امیرآباد
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه دکتر حسابی

تهران - منطقه 6 - ولیعصر
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه ساعی

تهران - منطقه 6 - یوسف آباد
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه اندیشه مبتکران

تهران - منطقه 6 - جمالزاده
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه نوید صالحین

تهران - منطقه 6 - شیخ بهایی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه علامه جعفری

تهران - منطقه 6 - فاطمی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه خاتم

تهران - منطقه 6 - جمالزاده
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه انصار

تهران - منطقه 6 - مطهری
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه فرشتگان

تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه سرای دانش

تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه کارآفرین

تهران - منطقه 6 - ولیعصر
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه حضرت موسی بن عمران

تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه سما

تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه پژوهش

تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه انصار

تهران - منطقه 6 - مطهری
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه اندیشه مبتکران

تهران - منطقه 6 - جمالزاده
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه کوثر

تهران - منطقه 6 - ایرانشهر
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه راه هدی

تهران - منطقه 6 - فاطمی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه ندا

تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی
دبیرستان دوره اول
دخترانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2