لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه شایستگان خرد

تهران - منطقه 6 - فاطمی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه شهریار

تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه ممتاز حنان

تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز
ابتدایی
پسرانه

مدرسه نوید صالحین

تهران - منطقه 6 - شیخ بهایی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه ممتاز حنان

تهران - منطقه 6 - امیرآباد
ابتدایی
دخترانه

مدرسه ساعی

تهران - منطقه 6 - یوسف آباد
ابتدایی
دخترانه

مدرسه پویش

تهران - منطقه 6 - یوسف آباد
ابتدایی
پسرانه

مدرسه حضرت رقیه

تهران - منطقه 6 - یوسف آباد
ابتدایی
دخترانه

مدرسه ممتاز حنان

تهران - منطقه 6 - امیرآباد
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه صدر

تهران - منطقه 6 - ولیعصر
ابتدایی
پسرانه

مدرسه مهر ولایت

تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز
ابتدایی
پسرانه

مدرسه ندا

تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه مروا

تهران - منطقه 6 - یوسف آباد
ابتدایی
دخترانه

مدرسه هدف

تهران - منطقه 6 - فاطمی
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه شهید زارعی

تهران - منطقه 6 - کریمخان
ابتدایی
دخترانه

مدرسه بشارت موعود

تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه شعبانیه

تهران - منطقه 6 - کردستان
ابتدایی
پسرانه

مدرسه دکتر حسابی

تهران - منطقه 6 - ولیعصر
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه ساعی

تهران - منطقه 6 - یوسف آباد
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه فرهیختگان

تهران - منطقه 6 - کردستان
ابتدایی
دخترانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2