لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه صالحین

تهران - منطقه 12 - 17 شهریور
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه شهداء موء تلفه اسلامی

تهران - منطقه 12 - دروازه شمیران
ابتدایی
پسرانه

مدرسه شهدای موتلفه اسلامی

تهران - منطقه 12 - 17 شهریور
ابتدایی
دخترانه

مدرسه جعفری اسلامی

تهران - منطقه 12 - وحدت اسلامی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه پیام رستگاران

تهران - منطقه 12 - پیچ شمیران
ابتدایی
پسرانه

مدرسه ابرار نو

تهران - منطقه 12 - ایران
ابتدایی
دخترانه

مدرسه علوی 2

تهران - منطقه 12 - ایران
ابتدایی
پسرانه

مدرسه علوی 1

تهران - منطقه 12 - ایران
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رفاه

تهران - منطقه 12 - بهارستان
ابتدایی
دخترانه

مدرسه صالحین

تهران - منطقه 12 - مجاهدین اسلام
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رفاه

تهران - منطقه 12 - ایران
ابتدایی
پسرانه

مدرسه ثامن الحجج

تهران - منطقه 12 - ری
ابتدایی
پسرانه

مدرسه نیک پرور

تهران - منطقه 12 - بهارستان
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه علوی اسلامی

تهران - منطقه 12 - 17 شهریور
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه پیام غدیر

تهران - منطقه 12 - بهارستان
ابتدایی
پسرانه

مدرسه صالحه

تهران - منطقه 12 - ایران
ابتدایی
دخترانه

مدرسه پیام رستگاران

تهران - منطقه 12 - ظهیر السلام
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه کوثر

تهران - منطقه 12 - وحدت اسلامی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه طوبی

تهران - منطقه 12 - مجاهدین اسلام
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه ابرار نو

تهران - منطقه 12 - ایران
دبیرستان دوره اول
دخترانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2