لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه صالحین

تهران - منطقه 12 - 17 شهریور
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه نیک پرور

تهران - منطقه 12 - بهارستان
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه علوی اسلامی

تهران - منطقه 12 - 17 شهریور
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه پیام رستگاران

تهران - منطقه 12 - ظهیر السلام
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه طوبی

تهران - منطقه 12 - مجاهدین اسلام
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه ابرار نو

تهران - منطقه 12 - ایران
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه شهدای موتلفه اسلامی

تهران - منطقه 12 - 17 شهریور
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه شهدای موتلفه اسلامی

تهران - منطقه 12 - دروازه شمیران
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه صدیقین

تهران - منطقه 12 - ایران
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه ندای صالحین

تهران - منطقه 12 - شهدا
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه ثامن الائمه

تهران - منطقه 12 - بهارستان
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه شهید مطهری

تهران - منطقه 12 - بهارستان
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه محبان الحسین

تهران - منطقه 12 - 17 شهریور
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه میعاد نور

تهران - منطقه 12 - شهدا
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه رفاه

تهران - منطقه 12 - 17 شهریور
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه الغدیر

تهران - منطقه 12 - 17 شهریور
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه رافعه

تهران - منطقه 12 - فخرآباد
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه صالحه

تهران - منطقه 12 - ایران
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه ثامن الحجه

تهران - منطقه 12 - 17 شهریور
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه قائمیه

تهران - منطقه 12 - خراسان
دبیرستان دوره اول
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2