لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه احمدیه

تهران - منطقه 7 - دماوند
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه سیمای نور

تهران - منطقه 7 - هفت تیر
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه فراگیران مرزی

تهران - منطقه 7 - سهروردی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه شایستگان نور

تهران - منطقه 7 - سهروردی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه امیر

تهران - منطقه 7 - انقلاب
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه اندیشه صفا

تهران - منطقه 7 - فردوسی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه بحرالعلوم

تهران - منطقه 7 - مطهری
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه صالح

تهران - منطقه 7 - طالقانی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه علم سلیم

تهران - منطقه 7 - سیدخندان
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه هاتف

تهران - منطقه 7 - شریعتی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه فراگیران مرزی

تهران - منطقه 7 - طالقانی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه امام صادق

تهران - منطقه 7 - بهار
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه حیان

تهران - منطقه 7 - شریعتی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه گویا

تهران - منطقه 7 - سهروردی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه سلام

تهران - منطقه 7 - سهروردی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه آینده سازان برتر شعبه 1

تهران - منطقه 7 - بهار
ابتدایی
پسرانه

مدرسه اتحاد نوین

تهران - منطقه 7 - سهروردی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه نیکا

تهران - منطقه 7 - سهروردی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه سرای دانش

تهران - منطقه 7 - شریعتی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه البرز پایدار

تهران - منطقه 7 - سهروردی
ابتدایی
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2