لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه نیکا

تهران - منطقه 7 - سهروردی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه البرز پایدار

تهران - منطقه 7 - سهروردی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه آفتابگردان

تهران - منطقه 7 - بهشتی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه البرز پایدار

تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه البرز پایدار دوره دوم

تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه البرز پایدار

تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه آینده سازان برتر شعبه 1

تهران - منطقه 7 - بهار
ابتدایی
پسرانه

مدرسه اتحاد نوین

تهران - منطقه 7 - سهروردی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه سرای دانش

تهران - منطقه 7 - شریعتی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه امیر

تهران - منطقه 7 - پیچ شمیران
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه فضیلت

تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه فرزانه

تهران - منطقه 7 - شریعتی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه احمدیه

تهران - منطقه 7 - دماوند
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه راه سعادت

تهران - منطقه 7 - هفت تیر
ابتدایی
دخترانه

مدرسه فراگیران مرزی

تهران - منطقه 7 - طالقانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه امام صادق

تهران - منطقه 7 - بهار
ابتدایی
پسرانه

مدرسه گویا

تهران - منطقه 7 - شریعتی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه آینده سازان

تهران - منطقه 7 - شریعتی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه آینده سازان برتر

تهران - منطقه 7 - شریعتی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه اندیشه صفا

تهران - منطقه 7 - امام حسین
ابتدایی
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2