لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه امید ایران

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه امید ایران

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه بهشت فردوس

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه فرزانگان پویا

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه روشنگران

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه نور نرگس

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه روش نوین

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه مطهری

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه پیوند

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه البرز

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه فرزانگان پویا

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه خیام

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه سوره

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه نور نرگس

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه اندیشه جاوید

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه خیام

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه آوای فرهنگ

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه ملاصدرا

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه نفیسه

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
هنرستان فنی حرفه ای
دخترانه

مدرسه فرزانگان پویا

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
دبیرستان دوره دوم
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2