لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه نگرش

تهران - منطقه 5 - بلوار فردوس
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه امید آینده

تهران - منطقه 5 - آبشناسان - ایرانپارس
ابتدایی
دخترانه

مدرسه شمیم یاس

تهران - منطقه 5 - ساير محدوده ها
ابتدایی
دخترانه

مدرسه ستاره نو

تهران - منطقه 5 - شهرک راه آهن - شهرک گلستان
ابتدایی
دخترانه

مدرسه بهشت فردوس

تهران - منطقه 5 -
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه بهشت فردوس

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رهیار

تهران - منطقه 5 - سردار جنگل
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رهیار 2

تهران - منطقه 5 - اشرفی اصفهانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رهیار

تهران - منطقه 5 - سردار جنگل
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رهیار 2

تهران - منطقه 5 - اشرفی اصفهانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رهیار

تهران - منطقه 5 - پونک
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه رهیار

تهران - منطقه 5 - پونک
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه علامه طباطبایی 2

تهران - منطقه 5 - ساير محدوده ها
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه فرزانگان پویا

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه مبینا

تهران - منطقه 5 - اشرفی اصفهانی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه پروفسور حسابی

تهران - منطقه 5 - آریا شهر - صادقیه
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه روشنگران

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه سماء

تهران - منطقه 5 - آبشناسان - ایرانپارس
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رضوان تهران

تهران - منطقه 5 - پونک
ابتدایی
دخترانه

مدرسه مجتمع آموزشی هما

تهران - منطقه 5 - جاده مخصوص
ابتدایی
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2