لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه آئین مهر

تهران - منطقه 19 - خانی آباد نو
ابتدایی
دخترانه

مدرسه مکتب الرضا 2

تهران - منطقه 19 - خانی آباد
ابتدایی
پسرانه

مدرسه نور فرهنگ

تهران - منطقه 19 - مهران
ابتدایی
پسرانه

مدرسه راه ایمان

تهران - منطقه 19 - خانی آباد
ابتدایی
پسرانه

مدرسه پیام امام جواد

تهران - منطقه 19 - بهمنیار
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه پیام امام جواد

تهران - منطقه 19 - بهمنیار
ابتدایی
پسرانه

مدرسه علامه

تهران - منطقه 19 - بهمنیار
ابتدایی
پسرانه

مدرسه فکر آذین

تهران - منطقه 19 - شریعتی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رشد شکوفه

تهران - منطقه 19 - ساير محدوده ها
ابتدایی
دخترانه

مدرسه علامه

تهران - منطقه 19 - خانی آباد نو
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه علامه 2

تهران - منطقه 19 - جوانه
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه علامه

تهران - منطقه 19 -
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه پیام امام جواد

تهران - منطقه 19 -
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه آئین مهر

تهران - منطقه 19 - خانی آباد نو
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه شهید محلاتی

تهران - منطقه 19 -
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه آزادگان

تهران - منطقه 19 -
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه رشد شکوفه

تهران - منطقه 19 -
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه فکر آذین

تهران - منطقه 19 -
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه ابن سینا

تهران - منطقه 19 -
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه باقر العلوم

تهران - منطقه 19 -
پیش دبستانی
دخترانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2