لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه صبح دانش

تهران - منطقه 16 - شهید رجایی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه فدک

تهران - منطقه 16 - چهارصد دستگاه
ابتدایی
دخترانه

مدرسه یاس بهشت

تهران - منطقه 16 - نازی آباد
ابتدایی
دخترانه

مدرسه مهررضا(دبستان پسرانه )

تهران - منطقه 16 - نازی آباد
ابتدایی
پسرانه

مدرسه صبح دانش

تهران - منطقه 16 - شهید رجایی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه نور الرضا

تهران - منطقه 16 - اتوبان بعثت
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه فدک

تهران - منطقه 16 - نازی آباد
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه عصمت

تهران - منطقه 16 - خزانه
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه فدک

تهران - منطقه 16 - نازی آباد
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه مرضیه یزدی

تهران - منطقه 16 - خزانه
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه شهید صدوقی

تهران - منطقه 16 - نازی آباد
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه یاس بهشت

تهران - منطقه 16 - نازی آباد
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه صادقین 1

تهران - منطقه 16 - خزانه
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه شهید بهشتی

تهران - منطقه 16 - جوادیه
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه معصومی لاری

تهران - منطقه 16 - خزانه
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه هاجر

تهران - منطقه 16 - جوادیه
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه یداله شاهسوند

تهران - منطقه 16 - شهید رجایی
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه سپاه اسلام

تهران - منطقه 16 - نازی آباد
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه صبح دانش

تهران - منطقه 16 - شهید رجایی
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه شهید دستواره

تهران - منطقه 16 - علی آباد
پیش دبستانی
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2