لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه سرای دانش

تهران - منطقه 11 - حافظ
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه صاحب الزمان

تهران - منطقه 11 - ولیعصر
ابتدایی
پسرانه

مدرسه نرگس

تهران - منطقه 11 - ولیعصر
ابتدایی
دخترانه

مدرسه برگزیدگان

تهران - منطقه 11 - ولیعصر
ابتدایی
دخترانه

مدرسه اندیشمند فردا

تهران - منطقه 11 - انقلاب
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه حکمت

تهران - منطقه 11 - ولیعصر
ابتدایی
پسرانه

مدرسه میلاد

تهران - منطقه 11 - جمهوری
ابتدایی
پسرانه

مدرسه نرگس

تهران - منطقه 11 - منیریه
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه بینش

تهران - منطقه 11 - امام خمینی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه پاستور

تهران - منطقه 11 - 12 فروردین
ابتدایی
پسرانه

مدرسه آموزش

تهران - منطقه 11 - فروزش
ابتدایی
پسرانه

مدرسه جعفری اسلامی

تهران - منطقه 11 - منیریه
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه شیخ مفید

تهران - منطقه 11 - جمهوری
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه درخشان

تهران - منطقه 11 - ساير محدوده ها
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه سرای دانش

تهران - منطقه 11 - ساير محدوده ها
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه ندای فاطمه

تهران - منطقه 11 - شیخ هادی
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه شیخ مفید

تهران - منطقه 11 - جمهوری
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه شکوه علم

تهران - منطقه 11 - امام خمینی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه علوی تهران

تهران - منطقه 11 - آزادی
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه جماران

تهران - منطقه 11 - امام خمینی
دبیرستان دوره دوم
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2