لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه مهر نامی نوین

تهران - منطقه 8 - رسالت
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه مهر نامی نوین

تهران - منطقه 8 - رسالت
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه موفق

تهران - منطقه 8 - دماوند
ابتدایی
پسرانه

مدرسه فجر خاتم

تهران - منطقه 8 - گلبرگ
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه فروغ علم

تهران - منطقه 8 - نارمک
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه فیض

تهران - منطقه 8 - نارمک
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه سیدالشهدا

تهران - منطقه 8 - رسالت
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه احسان

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه رسا

تهران - منطقه 8 - ساير محدوده ها
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه اندیشه دانش

تهران - منطقه 8 - پردیس
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه اندیشه سازان

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه ناوک

تهران - منطقه 8 - ساير محدوده ها
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه مهر پژوهان طاها نوین

تهران - منطقه 8 - نارمک
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه پردیس نوین

تهران - منطقه 8 - ساير محدوده ها
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه طرح نو

تهران - منطقه 8 - بومهن
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه منتظران قائم

تهران - منطقه 8 - پردیس
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه اندیشه پویا

تهران - منطقه 8 - ساير محدوده ها
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه محمدیه

تهران - منطقه 8 - گلبرگ
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه شمیم دانش

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه امام خمینی

تهران - منطقه 8 - نارمک
دبیرستان دوره اول
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2