لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه نقش نو

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه سیمای فرشتگان

تهران - منطقه 8 - نارمک
ابتدایی
دخترانه

مدرسه سفیران پردیس

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
ابتدایی
دخترانه

مدرسه سیمای فرشتگان

تهران - منطقه 8 - نارمک
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه سفیران پردیس

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه مهر نامی نوین

تهران - منطقه 8 - رسالت
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه مهر نامی نوین

تهران - منطقه 8 - رسالت
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه موفق

تهران - منطقه 8 - دماوند
ابتدایی
پسرانه

مدرسه پیشرو

تهران - منطقه 8 - رسالت
ابتدایی
پسرانه

مدرسه آلاء

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
ابتدایی
دخترانه

مدرسه احسان

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
ابتدایی
پسرانه

مدرسه فجر خاتم

تهران - منطقه 8 - گلبرگ
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه نور نبوی

تهران - منطقه 8 - ساير محدوده ها
ابتدایی
پسرانه

مدرسه کمال

تهران - منطقه 8 - نارمک
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه مبتکران نو اندیش

تهران - منطقه 8 - ساير محدوده ها
ابتدایی
پسرانه

مدرسه استعداد برتر

تهران - منطقه 8 - ساير محدوده ها
ابتدایی
پسرانه

مدرسه نبوت

تهران - منطقه 8 - نارمک
ابتدایی
دخترانه

مدرسه آرمان گستر

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رسا

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
ابتدایی
دخترانه

مدرسه فروغ علم

تهران - منطقه 8 - نارمک
دبیرستان دوره اول
دخترانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2