لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه شهید عباس جلالی

تهران - منطقه 9 - مهرآباد
ابتدایی
پسرانه

مدرسه دانشمندان فردا

تهران - منطقه 9 - تهرانسر
ابتدایی
پسرانه

مدرسه فرشتگان 1

تهران - منطقه 9 - سرآسیاب
ابتدایی
دخترانه

مدرسه دانش 1

تهران - منطقه 9 - تهرانسر
ابتدایی
دخترانه

مدرسه ولی عصر 1

تهران - منطقه 9 - تهرانسر
ابتدایی
پسرانه

مدرسه ره پویان علم

تهران - منطقه 9 - تهرانسر
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه صبا

تهران - منطقه 9 - تهرانسر
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه حضرت ولی عصر

تهران - منطقه 9 - تهرانسر
ابتدایی
دخترانه

مدرسه امیر کبیر 1

تهران - منطقه 9 - سرآسیاب
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه نشانه مهر

تهران - منطقه 9 - تهرانسر
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه ره پویان 2

تهران - منطقه 9 - دامپزشکی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه امام جعفر صادق

تهران - منطقه 9 - آزادی
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه کیمیا

تهران - منطقه 9 - آزادی
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه عروج

تهران - منطقه 9 - مهرآباد
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه ره پویان

تهران - منطقه 9 - تهرانسر
ابتدایی
پسرانه

مدرسه ندای اندیشه 1

تهران - منطقه 9 - تهرانسر
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه طه

تهران - منطقه 9 - سرآسیاب
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه مفید تهران

تهران - منطقه 9 - تهرانسر
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه شهدای کارگر 1

تهران - منطقه 9 - تهرانسر
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه امام مهدی

تهران - منطقه 9 - سرآسیاب
دبیرستان دوره دوم
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2