لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه مهرولایت

تهران - منطقه 14 - مقداد
ابتدایی
پسرانه

مدرسه سادات موسوی

تهران - منطقه 14 - 17 شهریور
ابتدایی
پسرانه

مدرسه نور کوثر

تهران - منطقه 14 - ابوذر
ابتدایی
دخترانه

مدرسه پرواز

تهران - منطقه 14 - قصر فیروزه
ابتدایی
پسرانه

مدرسه محراب

تهران - منطقه 14 - ابوذر
ابتدایی
پسرانه

مدرسه عترت

تهران - منطقه 14 - پیروزی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه شکوفه های قرآن

تهران - منطقه 14 - پیروزی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه صالحین

تهران - منطقه 14 - شهید محلاتی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه نور ولایت

تهران - منطقه 14 - ابوذر
ابتدایی
پسرانه

مدرسه مهر ماندگار

تهران - منطقه 14 - ابوذر
ابتدایی
دخترانه

مدرسه فرشتگان الهی

تهران - منطقه 14 - افسریه
ابتدایی
دخترانه

مدرسه صیانت

تهران - منطقه 14 - پیروزی
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه اندیشه امام

تهران - منطقه 14 - شهدا
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه مهر ولایت

تهران - منطقه 14 - پیروزی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه فلسفی

تهران - منطقه 14 - شکوفه
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه شریف

تهران - منطقه 14 - پیروزی
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه مدرس

تهران - منطقه 14 - پیروزی
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه پیام غدیر

تهران - منطقه 14 - نبرد
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه شایستگان

تهران - منطقه 14 - ابوذر
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه سادات موسوی

تهران - منطقه 14 - 17 شهریور
دبیرستان دوره دوم
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2