لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه انتخاب

تهران - منطقه 13 - دماوند
ابتدایی
پسرانه

مدرسه علوی تهران

تهران - منطقه 13 - پیروزی
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه هدف برتر

تهران - منطقه 13 - پیروزی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه مدرس

تهران - منطقه 13 - ساير محدوده ها
ابتدایی
پسرانه

مدرسه ایران سنجش

تهران - منطقه 13 - تهران نو
ابتدایی
دخترانه

مدرسه عماد تهران

تهران - منطقه 13 - پیروزی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه مهر پارسا

تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه عترت

تهران - منطقه 13 - دماوند
ابتدایی
دخترانه

مدرسه ایران سنجش

تهران - منطقه 13 - تهران نو
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه ملاصدرا

تهران - منطقه 13 - آشتیانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه طلوع

تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه دنیای حنانه

تهران - منطقه 13 - ساير محدوده ها
ابتدایی
دخترانه

مدرسه ادیب

تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه بهاران

تهران - منطقه 13 - پیروزی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه آذین امجد

تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی
دبیرستان دوره دوم
پسرانه

مدرسه طلوع دانش

تهران - منطقه 13 - 30 متری نیروی هوایی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه یاس مطهر

تهران - منطقه 13 - پیروزی
ابتدایی
دخترانه

مدرسه مدرس

تهران - منطقه 13 - پیروزی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه گلهای ایمان

تهران - منطقه 13 - تهران نو
ابتدایی
دخترانه

مدرسه علوی

تهران - منطقه 13 - پیروزی
دبیرستان دوره دوم
دخترانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2