لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه ایران

تهران - منطقه 17 - ابوذر
ابتدایی
پسرانه

مدرسه طوس

تهران - منطقه 17 - ابوذر
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه شهید عزیزی

تهران - منطقه 17 - ابوذر
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه شهید رجبی

تهران - منطقه 17 - امین الملک
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه ایران

تهران - منطقه 17 - ابوذر
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه طوس

تهران - منطقه 17 - ابوذر
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه شهدای گمنام

تهران - منطقه 17 - سجاد
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه امام علی

تهران - منطقه 17 - سجاد
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه بیست و دوم بهمن

تهران - منطقه 17 - زمزم
پیش دبستانی
دخترانه

مدرسه شهید اصانلو

تهران - منطقه 17 - ابوذر
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه فردوسی

تهران - منطقه 17 - زمزم
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه شهید جعفرپور

تهران - منطقه 17 -
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه زینبیه

تهران - منطقه 17 - زمزم
پیش دبستانی
دخترانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2