لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه آفتاب

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
پیش دبستانی
پسرانه

مدرسه سرو اندیشان آفتاب

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
ابتدایی
پسرانه

مدرسه احسان

تهران - منطقه 4 - پاسداران
ابتدایی
پسرانه

مدرسه علم و ایمان

تهران - منطقه 4 - بنی هاشم - مجیدیه
ابتدایی
پسرانه

مدرسه صلحا

تهران - منطقه 4 - پاسداران
ابتدایی
پسرانه

مدرسه نور علوی

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
ابتدایی
پسرانه

مدرسه نخبگان علم و ادب

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
ابتدایی
پسرانه

مدرسه شایستگان

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
ابتدایی
دخترانه

مدرسه فرهنگ

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
ابتدایی
پسرانه

مدرسه ادب

تهران - منطقه 4 - لویزان
ابتدایی
پسرانه

مدرسه صبا

تهران - منطقه 4 - پاسداران
ابتدایی
دخترانه

مدرسه نبی اکرم

تهران - منطقه 4 - لویزان
ابتدایی
پسرانه

مدرسه حورا

تهران - منطقه 4 - پاسداران
ابتدایی
دخترانه

مدرسه نامی

تهران - منطقه 4 - پاسداران
ابتدایی
دخترانه

مدرسه درخت دانش

تهران - منطقه 4 - پاسداران
ابتدایی
پسرانه

مدرسه عترت

تهران - منطقه 4 - لویزان
ابتدایی
دخترانه

مدرسه ایرانمهر

تهران - منطقه 4 - پاسداران
ابتدایی
دخترانه

مدرسه وزرا

تهران - منطقه 4 - پاسداران
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه سرای دانش

تهران - منطقه 4 - رسالت
ابتدایی
دخترانه

مدرسه حکیم

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
ابتدایی
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2