لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه سرو اندیشان آفتاب

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
ابتدایی
پسرانه

مدرسه وزرا

تهران - منطقه 4 - پاسداران
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه تلاش

تهران - منطقه 4 - پاسداران
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه شهید صیاد شیرازی

تهران - منطقه 4 - لویزان
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه ثامن الحجج

تهران - منطقه 4 - لویزان
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه فرهیختگان

تهران - منطقه 4 - پاسداران
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه پیشتازان کامپیوتر ایران

تهران - منطقه 4 - سایر محدوده ها
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه حافظان وحی

تهران - منطقه 4 - خواجه عبدالله انصاری
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه سلیمه

تهران - منطقه 4 - رسالت
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه ندای سلام

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه پیشرو

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه صبا

تهران - منطقه 4 - پاسداران
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه آلاء

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه آرمان

تهران - منطقه 4 - حکیمیه
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه عترت

تهران - منطقه 4 - لویزان
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه پیشتاز

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه دانش تهران

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه ندای زهرا

تهران - منطقه 4 - پاسدران
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه اسراء

تهران - منطقه 4 - ساير محدوده ها
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه صلحا

تهران - منطقه 4 - پاسداران
دبیرستان دوره اول
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2