لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه شهید مهدوی

تهران - منطقه 1 - ولیعصر
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه علامه طباطبایی

تهران - منطقه 1 - فرمانیه
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه ابوریحان

تهران - منطقه 1 - شریعتی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه علامه طباطبایی

تهران - منطقه 1 - فرمانیه
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه خرد

تهران - منطقه 1 - ولنجک
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه آئین روشن نور

تهران - منطقه 1 - کامرانیه
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه امام جواد

تهران - منطقه 1 - شهید محلاتی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه فضیلت

تهران - منطقه 1 - شمیران
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه نیکان

تهران - منطقه 1 - الهیه
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه مصباح الهدی

تهران - منطقه 1 - قیطریه
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه رضویه

تهران - منطقه 1 - نیاوران
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه خاتم

تهران - منطقه 1 - ولنجک
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه امام هادی

تهران - منطقه 1 - شهید محلاتی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه شکوفه

تهران - منطقه 1 - نوبنیاد
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه آیین روشن

تهران - منطقه 1 - کامرانیه
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه اسلام

تهران - منطقه 1 - شریعتی
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه تقوا

تهران - منطقه 1 - فرمانیه
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه سما

تهران - منطقه 1 - شریعتی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه انصار القائم

تهران - منطقه 1 - فرمانیه
دبیرستان دوره اول
پسرانه

مدرسه صهبای صفا

تهران - منطقه 1 - شهید محلاتی
دبیرستان دوره اول
دخترانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2