لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه بهان تکنیک

تهران - منطقه 5 - سردار جنگل
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه احسان

تهران - منطقه 8 - رسالت
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه فرهنگ جوان

تهران - منطقه 6 - ولیعصر
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه آینده سازان ایران

تهران - منطقه 5 - پیامبر
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه کار و اندیشه حرفه ای

تهران - منطقه 1 - اقدسیه
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه کارآموز

تهران - منطقه 5 - همت غربی
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه خوارزمی پویا

تهران - منطقه 6 - ولیعصر
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه فن آوران

تهران - منطقه 4 - فرجام
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی

تهران - منطقه 5 - آریا شهر - صادقیه
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه هنرستان علم و صنعت

تهران - منطقه 4 - پاسداران
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه کانون سینماگران جوان

تهران - منطقه 6 - آرژانتین
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه شهید حیدری

تهران - منطقه 11 - ولیعصر
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه دارالفنون

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه ره پویان صنعت

تهران - منطقه 9 - شمشیری
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه انفورماتیک

تهران - منطقه 2 - شهرک غرب
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه علم و تکنیک

تهران - منطقه 7 - مطهری
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه میلاد

تهران - منطقه 4 - رسالت
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه تهران تکنیک

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه علم و صنعت

تهران - منطقه 1 - صدر
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه

مدرسه کمال دانش

تهران - منطقه 4 - پاسداران
هنرستان فنی حرفه ای
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2