لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه مفید

تهران - منطقه 3 - دولت - کلاهدوز
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه سوده

تهران - منطقه 2 - اشرفی اصفهانی
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه سیره فاطمی

تهران - منطقه 2 - ستارخان
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه نسیم سحر

تهران - منطقه 1 - ارتش
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه نرجس

تهران - منطقه 3 - ولیعصر
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه رضویه

تهران - منطقه 1 - نیاوران
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه مهر نامی نوین

تهران - منطقه 8 - رسالت
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه مهرورز

تهران - منطقه 2 - شهرک غرب
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه آفرینش

تهران - منطقه 2 - شهرک غرب
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه ابوعلی سینا

تهران - منطقه 2 - ستارخان
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه طاهره

تهران - منطقه 2 - شیخ فضل الله
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه ابوریحان

تهران - منطقه 1 - شریعتی
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه مهرآیین

تهران - منطقه 1 - تجریش
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه نوآور

تهران - منطقه 3 - شریعتی
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه ابوریحان

تهران - منطقه 1 - شریعتی
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه مهرآیین

تهران - منطقه 1 - تجریش
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه خرد

تهران - منطقه 1 - ولنجک
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه شهید مهدوی

تهران - منطقه 1 - شهید فلاحی
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه تزکیه

تهران - منطقه 2 - شهید چمران
دبیرستان دوره دوم
دخترانه

مدرسه بهار علم آموزان

تهران - منطقه 3 - دولت - کلاهدوز
دبیرستان دوره دوم
دخترانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2