لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه پارسا

تهران - منطقه 2 - آریاشهر - صادقیه
ابتدایی
پسرانه

مدرسه والعصر

تهران - منطقه 3 - آفریقا
ابتدایی
پسرانه

مدرسه نیما یوشیج

تهران - منطقه 2 - شهرک غرب
ابتدایی
پسرانه

مدرسه واله

تهران - منطقه 2 - اشرفی اصفهانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه سرو اندیشان آفتاب

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
ابتدایی
پسرانه

مدرسه نیکان ملائک

تهران - منطقه 3 - دستگردی - ظفر
ابتدایی
پسرانه

مدرسه سرای دانش

تهران - منطقه 2 - مرزداران
ابتدایی
پسرانه

مدرسه دانشمند

تهران - منطقه 2 - شهرک غرب
ابتدایی
پسرانه

مدرسه برهان

تهران - منطقه 2 - شهرک غرب
ابتدایی
پسرانه

مدرسه جاوید

تهران - منطقه 2 - اشرفی اصفهانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه اروند

تهران - منطقه 2 - مرزداران
ابتدایی
پسرانه

مدرسه موفق

تهران - منطقه 8 - دماوند
ابتدایی
پسرانه

مدرسه بهشت فردوس

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رهیار

تهران - منطقه 5 - سردار جنگل
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رهیار 2

تهران - منطقه 5 - اشرفی اصفهانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رهیار

تهران - منطقه 5 - سردار جنگل
ابتدایی
پسرانه

مدرسه رهیار 2

تهران - منطقه 5 - اشرفی اصفهانی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه آینده سازان برتر شعبه 1

تهران - منطقه 7 - بهار
ابتدایی
پسرانه

مدرسه نیکان

تهران - منطقه 3 - شریعتی
ابتدایی
پسرانه

مدرسه مفید

تهران - منطقه 2 - زنجان
ابتدایی
پسرانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2