لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

مدرسه هورمند

تهران - منطقه 5 - باغ فیض
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه سوده

تهران - منطقه 2 - اشرفی اصفهانی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه نقش نو

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه نرجس

تهران - منطقه 3 - آفریقا
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه رضویه

تهران - منطقه 1 - نیاوران
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه نسیم سحر

تهران - منطقه 1 - ارتش
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه مهرورز

تهران - منطقه 2 - شهرک غرب
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه مهر نامی نوین

تهران - منطقه 8 - رسالت
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه آفرینش

تهران - منطقه 2 - شهرک غرب
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه ابوعلی سینا

تهران - منطقه 2 - ستارخان
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه نرجس نو

تهران - منطقه 2 - ساير محدوده ها
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه حضرت معصومه

تهران - منطقه 2 - سعادت آباد
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه شهید مهدوی

تهران - منطقه 1 - ولیعصر
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه نوآور

تهران - منطقه 3 - شریعتی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه ابوریحان

تهران - منطقه 1 - شریعتی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه خرد

تهران - منطقه 1 - ولنجک
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه پروفسور حسابی

تهران - منطقه 5 - آریا شهر - صادقیه
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه روشنگران

تهران - منطقه 5 - آیت الله کاشانی
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه آئین روشن نور

تهران - منطقه 1 - کامرانیه
دبیرستان دوره اول
دخترانه

مدرسه فضیلت

تهران - منطقه 1 - شمیران
دبیرستان دوره اول
دخترانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2