لیست مدارس تهران و مدرسه ها

را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغ نمونه 2
فیلتر و تنظمات نمایش
مقطع تحصیلی
جنسیت دانش آموز
موقعیت جغرافیایی
استان
شهر
منطقه
محدوده
امکانات محیطی

لیست مدارس

کار و دانش
دخترانه

مدرسه پلی تکنیک تهران

تهران - منطقه 2 - شهرک ژاندارمری
کار و دانش
دخترانه

مدرسه فن آفرین

تهران - منطقه 2 - سعادت آباد
کار و دانش
دخترانه

مدرسه هنرستان آسمان

تهران - منطقه 7 - مطهری
کار و دانش
دخترانه

مدرسه فراگیران مرزی

تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی
کار و دانش
دخترانه

مدرسه نور دانش

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
کار و دانش
دخترانه

مدرسه فراز

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
کار و دانش
دخترانه

مدرسه دانش فردا

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
کار و دانش
دخترانه

مدرسه علم و هنر

تهران - منطقه 4 - سایر محدوده ها
کار و دانش
دخترانه

مدرسه نور دانش

تهران - منطقه 4 - تهرانپارس
کار و دانش
دخترانه

مدرسه البرز

تهران - منطقه 2 - سعادت آباد
کار و دانش
دخترانه

مدرسه البرز

تهران - منطقه 2 - سعادت آباد
کار و دانش
دخترانه

مدرسه علم و هنر

تهران - منطقه 4 - سایر محدوده ها
کار و دانش
دخترانه

مدرسه دانش فردا

تهران - منطقه 8 - تهرانپارس
کار و دانش
دخترانه

مدرسه پلی تکنیک تهران

تهران - منطقه 2 - جلال آل احمد
کار و دانش
دخترانه

مدرسه فن آفرین

تهران - منطقه 2 - سعادت آباد
کار و دانش
دخترانه
<<
صفحه بعد
صفحه قبل
>>
تبلیغ نمونه 2