لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدرسه دانشمند
نظرات و دیدگاه ها
حسین دهقانی پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷ ۲۲:۵۸
دوره اولش خوبه ولی دوره دومش افتضاح هس البته بجز جناب آقای پرپنچی كه ایشان فوق است در كل اگع خونتون نزدیكه دوره اولش برین ولی دوره دومش هرگز
تبلیغ نمونه 2