لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدرسه شایستگان خرد
نظرات و دیدگاه ها
زهره خطاط یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۱۶
با سلام بنده مبدع بازي فكري هستم كه در قالب شناساندن شهرهاي مهم ايران باعث تقويت واژگان سازي و حافظه بچه ها مي شود قيمت هر عدد 50 هزار تومان است كه اگر تعداد درخواست شود تخفيف خواهد داشت
تبلیغ نمونه 2