لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

نظرات و دیدگاه ها
غزاله سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۱۶:۳۱
این مدرسه از نظر تدریس متوسط به پایین بوده
تبلیغ نمونه 2