لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اعمال سهمیه 5 درصد برای جانبازان با جانبازی کمتر از 25 درصد، همسر و فرزندان آنها همچنین همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه مدت حضور داوطلبانه در جبهه در آزمون سراسری سال 96 فراهم شده است

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از اعزام بیش از یک میلیون دانش آموز به اردوهای راهیان نور درسال تحصیلی جدید خبر داد.

تبلیغ نمونه 2