لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

خبر خوش برای معلمان مدارس استثنایی
منبع خبر:خبرگزاری تسنیم
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان آموزش و پرورش استثنایی را به پذیرش حق بیمه سنوات ارفاقی معلمان مدارس استثنایی و سازمان تأمین اجتماعی را به احتساب آن در سنوات خدمتی، ملزم کرد.
شنبه, 19 فروردين 1396

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در شکایت معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: «  در اجرای ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تقدیم و ارسال چند فقره آراء مشابه صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری، در خصوص احتساب سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی و الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و احتساب سنوات مذکور، تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از مراجعات مکرر شاکیان و تسری آن به موضوعات مشابه با عنایت به توضیحات لازم ذیل و ارائه پنج نمونه از چندین مورد آرای مشابه صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

»در ادامه این شکایت آمده است: بر اساس تبصره پنج ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21 آذر سال 69 مجلس شورای اسلامی « پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی، شش سال محسوب می گردد.

»سازمان آموزش و پرورش استثنایی در ادامه به احکام شعب 25، 17، 15 و چهار دیوان عدالت اداری اشاره کرده که در تمامی احکام صادره، شکایت کارکنان و پرسنل این سازمان مبنی بر « الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به احتساب سنوات ارفاقی و الزام اداره کل تامین اجتماعی به پذیرش و دریافت و احتساب سنوات ارفاقی» پذیرفته شده است.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 بهمن سال 95 با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، رأی صادر شد.

در رأی هیئت عمومی آمده است: «مطابق تبصره پنج ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال 1369، پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی 6 سال محسوب می‌شود و به موجب ماده 52 آیین نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنایی مقرر شده است که « در اجرای تبصره 5 مـاده واحـده قانون تشکیل سازمـان هر 5 سال خـدمت در آمـوزش و پـرورش استثنایـی از لـحاظ بـازنشستگـی، از کارافتادگی، وظیفه و وراث 6 سال محسوب می‌گردد.

» و بر اساس رأی صادر شده در هجدهمین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ 17/12/1379 این امر به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان تسری داده شده است.

»در ادامه این حکم تصریح شده است:« نظر به مراتب فوق الذکر دادنامه های شماره 9109970901501268- مورخ 21 شهریور 1391 شعبه 15، 9109970901702903- مورخ 12 دی 1391 شعبه 17، 9009970902503284- مورخ 8 اسفند 1390 و 28 تیر 1391 شعبه 25 و 8909970900402019- مورخ 7 اسفند 1389 شعبه چهار که با توجه به مقررات فوق الذکر حکم بر الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی صادر شده، صحیح است و در اجرای حکم مقرر در بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

انتهای پیام/.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2