لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

جزییات ارزیابی کارکنان آموزش‌وپرورش/ تکمیل فرم‌ ارزیابی تا 15 شهریور+ جداول ارزیابی معلمان
منبع خبر:خبرگزاری تسنیم
دستورالعمل ارزیابی کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد که براین اساس 6 مرحله برای ارزیابی در نظر گرفته شده است و تمام ارکان واحدهای اداری و مدارس با معیارهای مختلف بررسی و ارزیابی می‌شوند.
جمعه, 13 اسفند 1395

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دستور العمل تکمیل فرم‌های ارزیابی کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش با توجه به شرح وظایف فرهنگیان اصلاح و با عنوان بخشنامه  دستورالعمل تکمیل فرم‌های ارزیابی 120 امتیازی کارکنان وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: همه افراد حق دارند و علاقه مندند که از نتایج عملکرد خود آگاه باشند.

این مسئله در مورد کارکنان وجهه دیگری هم پیدا می‌کنند و آنها نیز علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع شوند و ازسوی دیگر سازمان نیز محق هست نظرات خود را در مورد منابع انسانی که از اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان به شمار می‌رود، بیان داشته و به اطلاع آنها برساند.

از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خود بی اطلاع باشند چگونه می‌توان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته اقدام کنند.

به همین منظور و در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین، قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ایجاد ارتباط منطقی بین نظام ارزیابی و سایر نظام‌های استخدامی و تأثیرگذاری رضایت مردم در نتایج ارزیابی کارکنان، طرح ارزیابی کارکنان وزارت آموزش و پرورش با توجه به فعالیت‌های مدارس و شرح وظایف کارکنان با اخذ نظر صاحب نظران اصلاح و ابلاغ می‌شود.

امید است مسئولان ذی ربط با حمایت و پشتیبانی از فرایند ارزیابی، امکانات و تسهیلات لازم را برای اجرای مطلوب طرح فراهم آورده و گام موثری را در تحول اداری بردارند.

* 6 مرحله اجرای ارزیابی کارکنان و تعاریف آن* رفتار: میزان انطباق و سازگاری رفتار فرد با الگوهای رفتاری مورد انتظار سازمان و جامعه.

معیارهای رفتاری عبارتند از: پایبندی به ارزشهای سازمان، اخلاقی و دینی، رفتار و چگونگی ارتباط با همکاران، روسا و مخاطبان و رعایت نظم و انضباط اداری در محیط کار.

* تشویق: به منظور ارج نهادن به تلاش‌های ارزنده و زحمات شایسته کارکنانی که در طول دوره ارزیابی موفق به دریافت تقدیرنامه شده‌اند.

* عملکرد: عبارت است از حاصل فعالیت‌ها به لحاظ انجام وظایف محوله.

وظایف اختصاصی، متضمن شرح کارها، فعالیت‌ها، پروژه و طرح‌هایی است که فرد در چارچوب وظایف شغلی و انتظارات مدیر یا سرپرست به تنهایی یا با مشارکت دیگران انجام می‌دهد و نیز نتایجی که از اجرای این فعالیت‌ها به دست می‌آورد.

* افزایش دانش و مهارت شغلی: اقدامی است در جهت ارتقای دانش و بهبود عملکرد فردی، ارتقای کارآیی و اثربخشی که توسط ارزیابی شونده در طول دوره ارزیابی انجام می‌شود.

* خلاقیت و ارائه پیش نهاد سازنده: ارائه راهکارهای بدیع، سازنده و قابل اجرا به منظور رفع مشکلات شغلی و بهبود عملکرد سازمانی که به تأیید شورای پذیرش و بررسی پیشنهادی مدرسه(شورای مدرسه)، اداره، اداره کل، سازمان، وزارتخانه یا هیئت دولت رسیده باشد.

* تدوین گزارش تخصصی: این شاخص به منظور مستندسازی تجربیات در طول دوره ارزیابی و انتقال تجربیات به سایر همکاران در نظر گرفته شده است.

* منابع ارزیابیارزیابان، فرد یا افرادی هستند که در ارزیابی کارکنان مشارکت داشته و شامل مقام مافوق، رؤسا، همکاران و ارباب رجوع (مخاطبان) هستند.

* ارزیابی شونده: فردی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در طول دوره ارزشیابی حداقل 6 ماه در فواصل شروع سال تحصیلی تا شهریور سال بعد به خدمت موظف اشتغال دارد.

ایام تابستان جزو دوره ارزیابی کادر آموزشی محاسبه می‌شود.

* ارزیابی کننده (مقام مافوق): فردی است که مسئولیت ارجاع کار به ارزیابی شونده را برعهده دارد و ارزیابی شونده در قبال او پاسخگو است.

* تأیید کننده: فردی است که از لحاظ سازمانی مسئولیت کارهای فرد ارزیابی کننده (مقام مافوق) را برعهده دارد.

* مرئوسان: افرادی که تحت سرپرستی مدیر یا سرپرست فعالیت می‌کنند.

* همکاران: افرادی که در یک واحد سازمانی در ارتباط کاری با ارزیابی شونده قرار دارند و امکان مشاهده مستمر رفتار و عملکرد کارمند را از نزدیک دارا هستند.

* نظر دانش‌آموزان  و خانواده‌ها در ارزیابی‌ها* ارباب رجوع (مخاطبان):عبارتند از دانش‌آموزان، اولیای آنها و افراد دیگری که به نوعی از اطلاعات و خدمات کاری واحد سازمانی ارزیابی شونده استفاده می‌کنند.

دوره ارزیابی: دوره ارزیابی کارکنان وزارت آموزش و پرورش، سال تحصیلی است و سال تحصیلی 95-96 تمام کارکنان با فرمهای جدید ارزیابی(120 امتیازی)مورد ارزیابی قرار گرفته و استفاده از فرم‌های ارزیابی سنوات قبل وجاهت قانونی ندارد.

* جدول مربوط به منابع ارزیابی کارکنان واحدهای آموزشی* حیطه شمول فرم‌های ارزیابی:* 1.

واحدهای اداری:* فرم ارزیابی سرپرستان: برای ارزیابی روسای ادارات داخلی، قسمت، گروه و مشاغل هم طراز.

* فرم ارزیابی کارشناسان: برای ارزیابی تمام متصدیان مشاغل کارشناسی و متصدیان مشاغلی که در شرایط احراز رشته شغلی آنها، حداقل مدرک تحصیلی لیسانس پیش بینی شده است(به استثنای متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی) و آن دسته از شاغلان مشاغلی مانند حسابدار، کتابدار، کارگزین که از مزایای کارشناسی استفاده می‌کنند.

* فرم ارزیابی کارکنان اداری: برای ارزیابی سایر کارکنان شاغل در ادارات(کادر خدماتی، راننده، باغبان، نگهبان، سرایدار، مسئول تأسیسات) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

* به استناد تبصره دو ذیل ماده 1 دستورالعمل مورخ 13 بهمن 93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق) ارزیابی عملکرد مدیران میانی و بالاتر (معاون مدیرکل و بالاتر، مشاوران وزیر، مشاوران معاون وزیر) تا ابلاغ دستورالعمل جدید همچنان مطابق فرم‌های ارزیابی100 امتیازی قبل انجام خواهد شد.

* 2.

واحدهای آموزشی:* فرم ارزیابی مدیر واحد آموزشی: برای ارزیابی مدیران واحدهای آموزشی.

* فرم ارزیابی معاونان واحد آموزشی: برای ارزیابی معاونان واحد آموزشی.

* فرم ارزیابی کادر آموزشی، تربیتی: برای ارزیابی آموزگار، دبیر، هنرآموز، مدرس، مدیرآموزگار، مربی پرورشی، مربی پیش دبستانی، معلم راهنما، مراقب سلامت، معلم تربیت بدنی، مسئول خوابگاه، سرپرست آموزشی، سرپرست شبانه روزی، سرپرست بخش، متصدی آزمایشگاه، متصدی کارگاه، استادکار، مشاور، پزشک، کادر توانبخشی، مددکار و عناوین مشابه.

* فرم ارزیابی کارکنان واحدهای آموزشی: برای ارزیابی کادر خدماتی، آشپز، کمک آشپز، راننده، باغبان، نگهبان، سرایدار، مسئول تأسیسات و عناوین مشابه آن.

* برای ارزیابی مسئولین، سازمان دانش آموزی، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، دارالقرآن، اردوگاه‌ها، مجموعه‌های ورزشی، مدیر اجرایی و سرگروه گروه‌های آموزشی، کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی و پژوهش‌سرا و عناوین مشابه از فرم ارزیابی سرپرستان و برای ارزیابی کارشناس آنها از فرم ارزیابی کادر آموزشی استفاده خواهد شد و در صورتی که کارکنان مشاغل فوق، سرپرستی فرد یا افرادی را برعهده نداشته باشند فرم ارزیابی کارشناسان برای آنها تکمیل خواهد شد.

* مسئولیت ارزیابی کادر آموزشی مدارس برعهده مدیر آن واحد است.

* 6 مرحله برای جرا تکمیل فرم‌های ارزیابی* 1.

ارزیابی کننده در آغاز دوره ارزشیابی(مهر هر سال) حدود انتظارات خود را در چارچوب وظایف شغلی و شرح وظایف به ارزیابی شونده اعلام و او پس از توافق و پذیرش وظایف محوله ضمن ثبت مشخصات خود در ردیف‌های یک تا 10، ردیف 12 فرم ارزیابی را با ذکر تاریخ امضا می‌کند.

در صورت لزوم ارزیابی کننده می‌تواند وظایف اختصاصی پیشنهادی را با توافق ارزیابی شونده و با توجه به شرایط و امکانات تغییر دهد.

تعداد وظایف با توافق ارزیابی شوده و ارزیابی کننده تعیین و توسط ارزیابی شونده در فرم ثبت می‌شود.

حدود انتظار توافقی بین ارزیابی شونده و ارزیابی کننده در صورت جلسه (شورای معلمان/ اداری) ثبت و نزد ارزیابی کننده نگهداری می‌شود.

* چنانچه فعالیتی مورد پذیرش ارزیابی شونده قرار نگیرد با ارائه دلایل منطقی نظر ارزیابی کننده نافذ خواهد بود.

** ارزیابی عملکرد باید هر سه ماه به اطلاع فرد برسد* 2.

ارزیابی کننده موظف است به منظور آگاهی از کیفیت و میزان تلاش ارزیابی شونده در انجام وظایف محوله، عملکرد وی را به طور مستمر و به دقت مورد بررسی قرار داده و نقاط قوت و ضعف آن را در فرم شماره 2 ثبت و طبق مورد تدابیری برای تقویت عملکرد خوب و اقداماتی برای اصلاح و بهبود عملکرد ضعیف به عمل آورد.

(محتوای فرم بررسی مستمر رفتاروعملکرد باید حداقل هر سه ماه یک بار به اطلاع ارزیابی شونده برسد و به مدت یک سال پس از پایان دوره ارزیابی به صورت محرمانه نزد ارزیابی کننده نگهداری شود.

)* 3.

ارزیابی کننده در طول دوره ارزیابی با توجه به فرم‌های مربوط یا به نحو لازم دیگر نظرهمکاران و مخاطبان(اولیا و دانش آموزان) را در مورد عملکرد و رفتار ارزیابی شونده دریافت و در پایان دوره مورد بهره برداری قرار می‌دهد.

** فرم ارزیابی اولیه تا 10 شهریور به فرد ارائه می‌شود* 4.

در پایان دوره حداکثر تا 10 شهریورماه فرم ارزیابی اولیه که در ابتدای دوره به رویت ارزیابی شونده رسیده و وظایف اختصاصی توافق شده است به ارزیابی شونده ارائه خواهد شد و وی با توجه به عملکرد خود در طول دوره و فعالیت‌های پیش بینی شده در ابتدای آن، فعالیت‌های انجام شده در طول دوره ارزیابی را با ذکر مستندات ثبت می‌کند.

ارزیابی شونده نظرخود را در رابطه با عملکرد در طول دوره ارزیابی در بخش (خود ارزیابی)ثبت می‌کند.

* 5.

ارزیابی کننده نیز در پایان دوره ارزیابی (حداکثر تا 15 شهریورماه) براساس نتایج ارزیابی سایر منابع اطلاعات جمع آوری شده در طول دوره، شاخص‌های مندرج در فرم و حدود انتظارات تعیین شده و مدارک ارائه شده از سوی ارزیابی شونده، عملکرد و رفتار ارزیابی شونده را مورد بررسی قرار داده و امتیاز هر عامل را با توجه به دامنه امتیاز مشخص شده ثبت می‌کند.

* 6 ارزیابی کننده پس از محاسبه امتیازات کسب شده از سوی ارزیابی شونده و تأیید فرم توسط تأیید کننده امتیاز ارزیابی، نتایج را در پایان شهریورماه به اطلاع ارزیابی شونده رسانده و بازخوردهای لازم را به وی ارائه و لیست امتیازات ارزیابی را به امور اداری و تشکیلات تحویل می دهد.

** جدول مربوط به وظایف اختصاصی پیشنهادی دبیران دوره متوسطه** جدول مربوط به وظایف اختصاصی پیشنهادی معلمان*  امتیازات در فرم‌های ارزیابی* 1.

ارزیابی کننده(مقام مافوق، همکاران، مرئوسان و مخاطبان) با توجه به رفتار مشاهده شده از ارزیابی شونده در محیط کار و در طول دوره ارزیابی این معیار را مورد سنجش قرار می‌دهند.

** 15 امتیاز برای پایبندی به ارزش‌های سازمانی و اخلاقی* 2.

معیار پایبندی به ارزشهای سازمانی، اخلاقی و دینی در محیط کار حداکثر دارای 15 امتیاز است که با توجه به پایبندی به فرهنگ و ارزشهای اخلاقی جامعه امتیاز آن ثبت می‌شود.

مصادیق پایبندی به ارزشهای سازمانی، اخلاقی و دینی عبارتند از حسن خلق، خشرویی، خوش رفتاری، سعه صدر و برخورد پسندیده با دیگران و رعایت شعائر اسلامی.

* 3.

معیار رضایت ارباب رجوع حداکثر دارای 10 امتیاز است و ارزیابی کننده با توجه به فرم ها و ضوابط طرح تکریم ارباب رجوع نظر مخاطبان را به صورت محرمانه در مورد ارزیابی شونده دریافت و میانگین امتیازات بدست آمده از فرم‌های نظرسنجی را ثبت می‌کند.

* 4.

معیار رفتار شغلی فرد از نظر مرئوسان و همکاران حداکثر دارای 5 امتیاز است.

** منظم بودن 20 امتیاز دارد* 5.

معیار رعایت نظم و وقت گذاری حداکثر دارای 20 امتیاز است.

* 6.

معیار تشویق حداکثر دارای 10 امتیاز است.

* 7.

معیار وظایف اختصاصی: ارزیابی کننده براساس شرح وظایف و شاخص‌های توافق شده، اطلاعات جمع آوری شده در طول دوره، حدود انتظارات تعیین شده و مدارک ارائه شده از سوی ارزیابی شونده و با درنظرگرفتن امتیاز خودارزیابی فرد، عملکرد او را مورد ارزیابی قرارداده و امتیاز هر وظیفه را با توجه به سقف امتیازات و تعداد وظایف ثبت می کند.

این شاخص حداکثر دارای 40 امتیاز است.

** 40 امتیاز برای مهارت‌های شغلی* 8.

معیار افزایش دانش و مهارت شغلی: با توجه به مطالب ثبت شده و مستندات ارائه شده توسط ارزیابی شونده در خصوص مهارت آموزشی و خودآموزی (مانند مطالعه کتاب و نشریات تخصصی رشد، فصل نامه تعلیم و تربیت مرتبط با وظایف شغلی) و تأثیر آن برعملکرد ارزیابی شونده تا 40 امتیاز قابل محاسبه است.

* 9.

معیار خلاقیت و ارائه پیشنهاد ارزنده: حداکثر دارای 5 امتیاز است.

* 10.

تدوین گزارش تخصصی: این شاخص به منظور مستندسازی تجربیات در طول دوره ارزیابی و انتقال آن به سایر همکاران در نظر گرفته شده و حداکثر دارای 5 امتیاز براساس سطوح تعیین شده است.

نظرخواهی از معلمان برای ارزیابی مدیر و معاونان الزامی است.

معاونان واحدهای آموزشی با توجه به تقسیم کار و امور محوله توسط مدیر، کارکنان تحت پوشش خود را ارزیابی خواهند کرد.

افرادی که به صورت موظف در بیش از یک واحد آموزی فعالیت می‌کنند، فرم ارزیابی آنها در واحدی که بیشترین ساعت کاری را دارند، تکمیل خواهد شد و چنانچه میزان ساعت کار در مدارس برابر باشد، مدیر واحد سازمانی اصلی، تکمیل فرم ارزیابی فرد را برعهده خواهد داشت و مدیران مدارس دیگر موظفند نحوه عملکرد و رفتار وی را حداکثر تا پانزدهم شهریور به صورت محرمانه به مدیر تکمیل کننده فرم اعلام کنند.

** ادامه فعالیت نیروهای غیر رسمی با شرایطیادامه فعالیت نیروهای غیررسمی(پیمانی، قراردادی، حق التدریس) مشروط به اخذ حداقل 80 امتیاز از فرم ارزیابی مربوط نیاز واحد سازمانی، وجود اعتبار، تأیید گزینش و عدم محکومیت براساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و تأیید موضوع از طریق امور اداری است.

درصورتی که کارمند به نتایج ارزیابی خود معترض باشد طی مدت یک ماه از تاریخ رویت فرم (حداکثر تا پایان مهرماه) باید درخواست کتبی خود را با ارائه مستندات به اداره محل خود تحویل دهد.

انتهای پیام/.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2