لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قرارگرفتن تحولات در برابر نظام کهنه، بحران مهم آموزش و پرورش است
منبع خبر:خبرگزاری مهر
اصفهان - معاون برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت:هم اکنون در مقابل تحولات با یک نظام بسیار قدیمی در آموزش و پرورش مواجه هستیم که باعث می شود دانش آموزان با مفاهیم جدید آشنا نشوند.
چهارشنبه, 11 اسفند 1395

به گزارش خبرنگار مهر، مهزاد حمیدی بعد از ظهر سه شنبه در همایش معاونان پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی روسای گروه طرح و برنامه استان های کشور با تعریفی از آموزش ضمن خدمت معلمان اظهار داشت: آموزش ضمن خدمت معلمان عبارت است از بهبود بخشیدن به فعالیت های آموزشی و پرورشی که این آموزش ها باید از ویژگی هایی چون فعال بودن یادگیرنده و احترام به یادگیرنده برخوردار باشند.

وی با اشاره به ابعاد و مولفه های رویکردی برنامه ریزی آموزش منابع انسانی افزود: بازنگری و طراحی معماری نظام آموزشی نیروی انسانی که شامل آموزش به مدیریت یادگیری و توسعه استعدادها تغییر پیدا کرده است و باید دوره های یادگیری محور اتفاق بیفتد.

آموزش های ضمن خدمت معلمان تاثیرگذار نیستمعاون برنامه ریزی آموزشی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با تاکید براینکه به اندازه ای که انتظار داشتیم آموزش های ضمن خدمت برای معلمان تاثیر گذار نبوده است، اضافه کرد: از این رو نیازمند ایجاد انگیزه شغلی در این بخش از جشنواره هستیم.

وی با بیان اینکه سیاست ما یادگیری مغزمحور در سازمان یادگیرنده است، ابراز داشت: آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات برای نیروی انسانی باید شاخص هایی داشته باشد.

حمیدی با اشاره به اینکه مدرسه ای که از مشکلات موجود در جامعه اطلاعی نداشته باشد، خودش درد جامعه محسوب می شود، تصریح کرد:اگر نظام آموزشی نتواند ساختار آموزشی به خود بگیرد، نمی تواند از نیازهای جامعه مطلع شود.

وی با اشاره به بحران نظام آموزش افزود: هم اکنون در مقابل تحولات با یک نظام کهنه ای مواجه هستیم که باعث می شود دانش آموزان با مفاهیم جدید آشنا نشوند و با توجه به اینکه انگیزه و پاداش های کاذب به دانش آموزان ارائه می شود، باید زمینه تربیت شدن آنها را فراهم کنیم.

نظام آموزش یک محیط خشک است و دانش آموزان نیز منفعل هستندمعاون برنامه ریزی آموزشی منابع انسانی  وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه آموزش نیروی انسانی یک کار تخصصی است، گفت: متاسفانه نظام آموزش ما یک محیط خشک است و دانش آموزان نیز منفعل هستند.

وی افزود: تربیت یعنی فراهم کردن زمینه مساعد برای مربی تا او خود در شکوفا کردن استعدادهای بالقوه مشارکت کند.

حمیدی به مولفه های اصلی نظام کلان آموزش و پرورش نیز اشاره کرد و گفت: نظام آموزشی به منزله یک نظام خرد است که در کنار آن محیط جامع اطلاعاتی و تحولات، خانواده، قوانین و مقررات و غیره وجود دارد تا مربیان بتوانند درس افزارها و ساختارها را صیانت کنند.

وی به بیان تحلیل وضع موجود آموزش نیروی انسانی پرداخت و افزود: ابعاد آموزش نیروی انسانی به درستی شناخته نشده است و اقدامات انجام شده در سطح قرار دارند که باید عمق پیدا کند به این معنا که تشخیص نیاز تصمیمات را به عمق می برد.

معاون برنامه ریزی آموزشی منابع انسانی  وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: آموزش نیروی انسانی باید با الگو فعالیت کند به این معنا که الگو با ایجاد وحدت بین مولفه ها کارایی را افزایش می دهد و نتایج بهتری بوجود می آورد.

وی به راهکارهای موجود اشاره کرد و افزود: نیازسنجی، بازنگری در فعالیت ها، بهسازی فعالیت ها، طراحی الگو، اثربخش کردن ارتباط مرکز با استان ها، تشکیل حلقه های علمی، تقویت پژوهش های بنیادی، راه اندازی سایت فعال، ارتباط با مراکز علمی، بین المللی، مستندات قانونی از جمله راهکارهای مطلوب برای دستیابی به اهداف آموزشی هستند.

حمیدی به لزوم رسیدن به توسعه دانش مدار و جامعه دانایی محور از مسیر آموزش اشاره کرد و گفت: لازمه دستیابی به این مهم این است که مدیران به جای فرماندهی، کنترل و اصلاح کارکنان تلاش کنند تا هوشمندیهای فردی را کشف و مغز و اندیشه کارکنان را به پویش بیشتر وادارند و به آنها کمک کنند تا هوشمندی ویژه خود را شکوفا کنند.

وی ادامه داد: عصر ما، عصر بزرگراه های اطلاعاتی است و کار شایسته این عصر این است که شوق به تغییر  را در معلمان ایجاد کنیم.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2