لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت سالیانه ۵۰ هزار شکایت در آموزش و پرورش سراسر کشور
منبع خبر:خبرگزاری مهر
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش از ثبت سالیانه بیش از ۵۰ هزار شکایت در آموزش و پرورش سراسر کشور خبر داد.
سه شنبه, 19 بهمن 1395

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سید رحیم میرشاه ولد بر استفاده از داشته های موجود در آموزش و پرورش تاکید و خاطر نشان کرد: باید با شناسایی فرصت ها و داشته هایمان در آموزش و پرورش در راستای مرتفع کردن مشکلات موجود حرکت کنیم.

میر شاه ولد به ثبت سالیانه بیش از ۵۰ هزار شکایت در آموزش و پرورش سراسر کشور اشاره کرد وگفت: بیش از ۵۰ درصد این شکایات غیر واقعی و بر اساس نگاه منفی است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش وپرورش اذعان کرد: مدیران باید فعالیت ها و برنامه های خود را با شفافیت کامل انجام دهند، زیرا مدیریت  غیرشفاف، شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است.

وی با بیان این که برداشتن حصارها در حوزه کاری مدیران ضروری است، اظهار کرد: مدیران باید دراتاق های شیشه ای فعالیت کنند تا رضایت ارباب رجوع حاصل شود.

میر شاه ولد بر توزیع قدرت و تفویض اختیار حوزه کاری توسط مدیران تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی و تصمیم گیری باید بر اساس شورای مشورتی در ادارات آموزش و پرورش صورت گیرد.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2