لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

نگاه برابر به دانش‌آموزان از دستورات قرآنی است
منبع خبر:خبرگزاری مهر
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: نگاه برابر و عاری از هرگونه تبعیض ازدستورات قرآنی و از عناصر اصلی فرهنگ ایرانی است.
چهارشنبه, 13 بهمن 1395

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم زاده در بازدید از مدرسه پژوهنده روستایی حافظ پسران و توحید د ختران در شهرستان قرچک ودر جمع معلمان عنوان کرد:نگاه برابر و عاری از هرگونه تبعیض ازدستورات قرآنی وازعناصر اصلی فرهنگ ایرانی است.

وی افزود: دیدن کودکان اتباع خارجی در این مدارس بسیار امیدوارکننده است.

ضمن تشکر از همه بزرگوارانی که فرصت های دسترسی برابر برای آموزش را برای این عزیزان فراهم کرده اند به خصوص مقام معظم رهبری امیدوارم نگاه برابر و عاری از هرگونه تبعیض  در ما معلمان و دانش آموزان نهادینه شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: این مهم ،هم دستور قرآنی است و هم جزو عناصر اصلی فرهنگ ایرانی است.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2