لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

امروز تمام مدارس منطقه یک تهران تعطیل است
منبع خبر:خبرگزاری مهر
تمامی مدارس منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران به استثنای دبیرستان هایی که امتحانات نهایی دارند، امروز ۲۰ دی ماه تعطیل شد.
سه شنبه, 21 دی 1395

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، تمامی مدارس منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران به استثنای دبیرستان هایی که امتحانات نهایی دارند، روز دوشنبه ۲۰ دی ماه تعطیل هستند.

بر اساس این گزارش، این تصمیم به دلیل احتمال افزایش بار ترافیکی در محدوده منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران اتخاذ شده است.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2