لیست مدارس تهران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ضرورت مخاطب شناسی در سند تحول بنیادین
منبع خبر:خبرگزاری مهر
مشاور وزیر آموزش و پرورش دردسند تحول با تأکید بر مخاطب شناسی در سند تحول بنیادین گفت: هر بخش از سند تحول بنیادین مخاطب ویژۀ خود را دارد که باید به دقت شناخته شوند.
یکشنبه, 05 دی 1395

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مددی در دومین نشست ستاد اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در شهرستان های استان تهران برگزار شد، اظهارکرد: محتوای آموزشی باید متناسب مخاطب ارائه شود تا از سرخوردگی و کم شدن انگیزه های فراگیر جلوگیری کند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین، تصریح کرد: چرخش های تحول آفرین موجود در سند تحول بنیادین به مثابۀ یک قطب نما می باشد که مسیر اجرای این سند را مشخص می کند.

وی با تأکید بر مخاطب شناسی در سند تحول بنیادین خاطرنشان کرد: هر بخش از سند تحول بنیادین مخاطب ویژۀ خود را دارد که باید به دقت شناخته.

آخرین اخبار آموزشی

تبلیغ نمونه 2